Sejm uchwalił nowe przepisy. Od lipca 2023 r. wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn

Ewelina Czechowicz

W czwartek Sejm uchwalił przepisy, które podnoszą kwoty wolne podatku od spadków i darowizn. Zmiany wprowadzone zostały za sprawą tzw. ustawy deregulacyjnej, która nowelizuje kilkanaście aktów prawnych. O ile wzrośnie kwota wolna od podatku od spadków i darowizn? - wyjaśniamy.

Uwaga!

Ustawa Slim VAT 3 podpisana pod koniec maja ponownie zmieniła kwoty wolne dla darowizn i spadków ze skutkiem od 1 lipca 2023. >>> Sprawdź nowe kwoty

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych - tzw. ustawa deregulacyjna.

Zmiany wprowadzone na podstawie przyjętych przez Sejm przepisów mają podnieść próg przychodowy w zakresie tzw. działalności nieewidencjonowanej. Podnoszą też kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn.

Wyższe kwoty wolne od spadków i darowizn od lipca 2023 roku

W myśl przyjętych przez Sejm przepisów zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn:

  1. W I grupie podatkowej -  nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę 36.120 zł od jednej osoby lub 108.360 zł od kilku osób;
  2. W II grupie podatkowej - opodatkowaniu podlegać będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości 27 090 zł od jednej osoby oraz 81 270 zł w przypadku nabycia od kilku osób;
  3. W III grupie podatkowej - limity wyniosą 18 060 zł od jednej osoby oraz 54 180 zł od wielu osób.

Po 20 latach kilkukrotny wzrost limitów dla darowizn – komentarz Katarzyny Sudaj

Katarzyna Sudaj redaktor prowadzący PIT.pl Chciałoby się rzec - od niepamiętnych czasów kwota wolna w podatku od spadków i darowizn dla I grupy podatkowej wynosiła 9.637 zł. Na tym poziomie ustalono ją 1 stycznia 2003 roku! Prawie 20 lat obowiązywała bez żadnych zmian. Dopiero w październiku 2022 roku nastąpiła kosmetyczna podwyżka, bowiem od 13 października 2022 roku podniesiono kwotę wolną do wysokości 10.434 zł dla osoby z pierwszej grupy podatkowej. Wtedy też dodano zapis, że w przypadku darowizny od wielu darczyńców z I grupy podatkowej – kwota wolna wzrośnie do 20.868 zł łącznie (czyli dwukrotność darowizny od jednej osoby).

Wczoraj Sejm przyjął ustawę, która ma podnieść limity darowizn kilkukrotnie! Planuje się, że od 1 lipca 2023 roku kwoty wolne dla spadków i darowizn dla I grupy podatkowej (najbliżsi krewni) wzrosną niemal 3,5-krotnie (z 10.434 do 36.120 zł dla kwot od jednej osoby) oraz 5-krotnie dla kwot przekazanych przez kilka osób z I grupy podatkowej (z 20.868 zł do 108.360 zł). Taka zmiana po niemal 20 latach - robi już wrażenie.

I grupa podatkowa
Darowizna/spadek od:ObecnieOd 1 lipca 2023
od jednej osoby10.434 zł36.120 zł
od wielu osób20.868 zł108.360 zł

  Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Okresy 5-letnie, które brane są pod uwagę, liczone będą od 1 lipca 2023 r.

Trzeba pamiętać, że do opodatkowania przyjmuje się wartość przedmiotów nabytych od tej samej osoby w okresie ostatnich pięciu lat. Oznacza to, że przy każdej kolejnej czynności opodatkowanej należy od nowa sprawdzić, czy w ciągu pięciu lat kwota wolna nie została przekroczona. Tak więc zawieranie kilku umów na mniejsze kwoty zamiast jednej - na całość - nie prowadzi do nieopodatkowania darowizny.

Wyższe kwoty wolne od spadków i darowizn od lipca 2023 roku
Źródło: shutterstock.com

Aktualnie obowiązujące kwoty wolne w podatku od spadku i darowizn


Kwoty obowiązujące od 13 października 2022 roku:

KWOTA W ZŁ

NABYWCA

10'434 zł

Osoba zaliczona do I grupy podatkowej

7'878 zł

Osoba zaliczona do II grupy podatkowej

5'308 zł

Osoba zaliczona do III grupy podatkowej

  Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Kto zalicza się do danej grupy podatkowej? Gdzie mąż, wujek, a gdzie teść?

Od lipca 2023 roku znaczące wyższe kwoty wolne w podatku od spadku i darowizn

Nowe przepisy mają zostać wprowadzone po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, których termin wejścia w życie jest inny. Planuje się że wyższe kwoty w podatku od spadków i darowizn będą liczone od 1 lipca 2023 roku.

Aktualnie ustawa trafi do dalszych prac w Senacie.

Darowizna i spadekPodatki 2023