Polski Ład: jaka forma opodatkowania na 2022 rok?

Ewelina Czechowicz

Od stycznia 2022 r. najprawdopodobniej zaczną obowiązywać nowe przepisy podatkowe. Pakiet ustaw Polskiego Ładu oczekuje na podpis Prezydenta. Która forma opodatkowania będzie najbardziej optymalna po wprowadzeniu zmian? Zasady ogólne, ryczałt czy podatek liniowy. Już teraz warto przeanalizować dostępne rozwiązania, by wybrać te najbardziej optymalne.

Skala podatkowa po zmianach w ramach Polskiego ładu

W ramach Polskiego ładu podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych będą mogli korzystać z  kwoty wolnej od podatku, która została podniesiona do 30 000 zł. Podatnicy skorzystają również z poniesionego I progu podatkowego, który będzie wynosił 120 000 zł. Rozliczając się na zasadach ogólnych za 2022 r. podatnicy w składanych rozliczeniach w 2023 r. będą mogli skorzystać z:

- z możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem

- z ulgi na dzieci

Jaką formę opodatkowania wybrać na 2022 r.?

Źródło: shutterstock

Wyższa kwota wolna od podatku – co to oznacza dla dochodów podatników

W uzasadnieniu do Polskiego ładu czytamy, że wyższa kwota wolna od podatku to europejski poziom, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy więcej niż jeszcze pięć lat temu. Efektem tych zmian będzie zmniejszenie wysokości płaconego podatku lub całkowita jego likwidacja dla 18 mln pracujących Polaków i emerytów. Dzięki tej zmianie podatnicy uzyskujący wynagrodzenie lub emeryturę do 2 500 zł miesięcznie nie będą musieli płacić podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rzeczywistości Kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić 5 100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł)

Danina solidarnościowa

Zgodnie z art. 30h ust. 2 ustawy o PIT

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1.000.000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:

1) kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a,

2) kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 - odliczone od tych dochodów. Ø dochody opodatkowane skalą podatkową, w tym dochody zagraniczne 5 Ø dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych (w tym realizacji praw wynikających z instrumentów), udziałów (w tym udziałów w spółdzielni), akcji oraz z tytułu objęcia udziałów/akcji/wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej ni ż przedsiębiorstwo lub ZCP Ø dochody z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane liniowo Ø dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej uzyskane przez podatnika - stawka 4% od nadwyżki ww. dochodów ponad 1 mln zł

Kiedy opodatkowanie podatkiem liniowym się opłaci?

W przypadku opodatkowaniem podatkiem liniowym stawka podatku jest stała i wynosi 19%. W przypadku składki zdrowotnej trzeba będzie zapłacić 4,9% od dochodu (nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia) bez odliczenia. -  Podatnicy, którzy wybiorą tą formę opodatkowania nie skorzystają z kwoty wolnej od podatku ani z ulgi dla klasy średniej. Nie mają tez możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz skorzystania z ulgi na dzieci.

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie: dla kogo 9%, dla kogo 4,9 % i kto jej nie zapłaci? - PIT.pl

Moment od którego opodatkowanie w formie podatku liniowego będzie korzystniejsze to dochody powyżej 135 000 zł.

Skala podatkowa:

17%*120 tys. zł + 32% * 15 tys. zł – 5,1 tys. zł = 20 100 zł

9% * 135 tys. zł = 12 150 zł

 Razem: 32 250 zł

Podatek liniowy: 19% * 135 tys. zł = 25 650 zł 4,9% * 135 tys. zł = 6 615 zł

Razem: 32 265 zł

Polski Ład: Ograniczenia w stosowaniu karty podatkowej od stycznia 2022 roku - PIT.pl

Kto może skorzystać z ryczałtu?

Z opodatkowania na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego nie może skorzystać każdy. Minusem tej formy opodatkowania jest brak możliwości rozliczenia kosztów. Nie można rozliczyć się z małżonkiem oraz skorzystać z ulgi na dzieci. W 2022 r. limit przychodów w ryczałcie wynosić będzie 2.000.000 euro. W przypadku ryczałtu nie obowiązuje danina solidarnościowa. Składka zdrowotna będzie wynosiła od ok.  308 do ok. 920 zł/miesięcznie.

Polski Ład: Czy czas zmienić formę opodatkowania? - PIT.pl

 

 

 

Polski ŁadFormy opodatkowaniaRyczałtSkładka zdrowotnaOdliczenia w PITPodatki 2022