Podatek PIT za 2022 rok w Twój e-PIT. Na zielono zwrot z US, na czerwono niedopłata

Iwona Maczalska

Duża część podatników rozliczyła już swoje deklaracje PIT-36 i PIT-37 oraz oczekuje na zwrot z urzędu skarbowego. Status podatku, a więc wysokość zwrotu bądź niedopłaty można sprawdzić w usłudze Twój e-PIT. W zależności od statusu podatku będzie on się wyświetlał na zielono bądź czerwono.

Podatnik chcący upewnić się, jaki podatek ma do zwrotu bądź do zapłacenia w urzedzie skarbowym za 2022 rok, znajdzie informację w usłudze Twój e-PIT. Status podatku z deklaracji PIT za 2022 rok oraz lata ubiegłe udostępniony jest w zakładce zwroty podatku. To jednak nie wszystko. Informacja o wysokości zwrotu bądź niedopłaty zostanie wyświetlona na czerwono bądź zielono już na etapie rozliczania deklaracji PIT

 

Nadpłata PIT 2022 na zielono, niedopłata PIT 2022 na czerwono

Już na etapie rozliczania deklaracji PIT za pośrednictwem usługi Twój e-PIT podatnik dostaje jasną informację o tym, czy uzyskał niedopłatę i powinien zapłacić podatek, czy może uzyska zwrot PIT (nadpłata). Kwota niedopłaty zostanie automatycznie podświetlona na czerwono. Co więcej podatnikowi zostanie wskazany również numer jego mikrorachunku. Z kolei kwota do zwrotu (nadpłata podatku PIT) zostanie w całości podświetlona na zielono.

Nadpłata PIT 2022Niedopłata PIT 2022

Źródło: Twoj e-PIT

Kwotę zwrotu z deklaracji PIT oraz status podatku można w każdym momencie sprawdzić również w zakładce ,,Zwroty podatku" usługi Twój e-PIT.

Zwroty podatków PIT 2022

Źródło: Twój e-PIT

Jaki czas zwrotu podatku PIT za 2022 rok?

W 2022 roku roczne rozliczenia PIT za 2022 rok można składać do 2 maja. Szybkość zwrotu podatku PIT 2022 zależy jednak od dwóch czynników. Po pierwsze od szybkości złożenia zeznania PIT, po drugie od sposobu złożenia zeznania. W związku z tym można wyszczególnić następujące terminy zwrotu podatku PIT za 2022 rok:

Kiedy deklaracja PIT trafia do fiskusa?Do kiedy trzeba czekać na zwrot podatku?
Od 1 stycznia do 15 lutego 2023Elektroniczny PIT do zwrot najpóźniej 1 kwietnia 2023
Papierowe rozliczenia oznacza oczekiwanie nawet do połowy maja 2022 r.
Od 15 lutego do 2 maja 2023PIT przez internet: Do 45 dni, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji
PIT papierowy: Do 3 miesięcy, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji
Automatyczna akceptacja PIT-37 lub PIT-38 w usłudze Twój e-PIT ( przy bezczynności podatnika)Do trzech miesięcy, licząc od 2 maja 2023 r. termin zwrotu wypada 3 sierpnia 2023 r.
Karta Dużej Rodziny (elektronicznie)do 30 dni zwrot (wytyczne z Ministerstwa Finansów dla naczelników urzędów skarbowych

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

 

Uwaga!Na szybszy zwrot podatku mogą liczyć również niektóre rodziny. Więcej w artykule ,,Niektóre rodziny dostaną szybszy zwrot z PIT 2023. Są jednak warunki".

 

Niewłaściwy zwrot / nadpłata - rozwiązaniem korekta PIT

Zdarzy się może, że po rozliczeniu deklaracji PIT i jej wysłaniu do urzędu skarbowego zdamy sobie sprawę, że popełnilismy błąd w rozliczeniu. Pomyłka może nas kosztować mniejszym zwrotem podatku bądź co gorsza - zbyt dużą dopłatą. Rozwiązaniem jest złożenie korekty deklaracji. Sposobem na skorygowanie rozliczenia PIT za 2022 rok jest skorzystanie z programu e-pity, który podpowie Ci, w jaki sposób, bezbłędnie złożyć koretkę PIT za 2022 rok bądź lata ubiegłe. Program można pobrać poniżej: 

 

Niedopłatę PIT zapłacisz przez Twój e-PIT

Osoby, które odnotowały niedopłatę podatku PIT za 2022 rok mogą zapłacić go na dwa sposoby:

  • gotówką – m.in. w kasie urzędu skarbowego lub w placówce pocztowej,
  • bezgotówkowo – m.in. za pośrednictwem konta bankowego.

Niedopłatę PIT można uregulować rówież bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT, wybierając opcję „zapłać podatek”. Podatnikowi zostanie wówczas automatycznie wskazany właściwy numer rachunku bankowego tzw. mikrorachunek podatkowy. 

PIT-36PIT-37Rozliczenie roczneTwój e-PIT