Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Podatek PIT za 2019 rok zapłacimy inaczej niż w roku ubiegłym

Iwona Maczalska 06.03.2020 08:25 (aktualizacja: )

W 2020 roku obowiązują inne zasady zapłaty zaległego podatku PIT za 2019 rok. Niedopłaty nie przekażemy na ten sam numer rachunku bankowego, na który przekazaliśmy PIT w roku ubiegłym.

Od 2020 roku niedopłatę podatku PIT zapłacimy inaczej niż w roku ubiegłym. Wszystko za sprawą wdrożenia indywidualnych mikrorachunków podatkowych, które obowiązują od stycznia 2020 roku.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

<< Zwrot podatku PIT 2019 w Twój e-PIT. Na czerwono niedopłata na zielono nadpłata

Niedopłata PIT za 2019 rok na mikrorachunek

Podatnicy, którym po rozliczeniu zeznania PIT za 2019 rok wyszła niedopłata podatku zobowiązani do jego zapłaty najpóźniej do 30 kwietnia 2020 roku.

Dokonując zapłaty podatku podatnik musi jednak mieć na uwadze, że w 2020 roku zmienił się sposób zapłaty podatku. Nie zapłacimy go już na konto bankowe właściwego dla siebie urzędu skarbowego, lecz na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Mikrorachunek podatkowy jest indywidualnym numerem rachunku podatkowego, służącym do przekazywania wpłat:

  1. Podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
  2. Podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
  3. Podatku od towarów i usług (VAT).

Gdzie znaleźć mikrorachunek podatkowy?

Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom generator mikrorachunków podatkowych. Generator ten dostępny jest na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Można go również uzyskać w każdym urzędzie skarbowym.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Chcąc skorzystać z internetowego generatora mikrorachunku podatkowego należy posiadać:

  1. Numer PESEL – podawany w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz niezarejestrowanych jako podatnik VAT,
  2. Numer NIP – podawany w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, będących podatnikami VAT bądź też będących płatnikami podatków, składek ZUS bądź składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Numer indywidualnego rachunku generowany jest podatnikowi automatycznie, co oznacza, że nie wymaga się od podatnika wypełniania i składania dodatkowych wniosków.

Do kiedy zapłacić należny podatek PIT?

Należny podatek PIT należy zapłacić tak szybko, jak to możliwe. Ustawodawca wyznaczył jednak termin, po przekroczeniu którego podatnik zobowiązany jest zapłacić podatek wraz z należnymi odsetkami.

Ustawowy, końcowy termin zapłaty podatku (niedopłaty podatku PIT) to:

Termin 30 kwietnia dotyczy jednak tych podatników, którzy dokonali rozliczenia deklaracji PIT samodzielnie.

Podatnicy, których zeznanie zostało automatycznie wygenerowane przez usługę Twój e-PIT, a którzy nie zalogowali się do systemu do 30 kwietnia (nastąpiło wówczas automatyczne złożenie zeznania) - o konieczności zapłaty podatku PIT (niedopłacie) dowiedzą się najpóźniej do dnia 30 maja.  Termin w przypadku tych podatników będzie wynosił 7 dni od dnia otrzymania informacji ze strony urzędu skarbowego.

Podatek PITRozliczenie roczne