Podatek od nieruchomości 2024 mocno w górę. Duże podwyżki za posiadanie mieszkania czy domu

Iwona Maczalska

Wszystko wskazuje na to, że w 2024 roku musimy szykować się na duże podwyżki podatków i opłat lokalnych. Znacząco wzrośnie w szczególności podatek od nieruchomości tj. mieszkań, domów, garaży, czy nieruchomości firmowych.

» Podatki i opłaty lokalne 2023. Jest obwieszczenie Ministerstwa Finansów

Każdy z nas przyzwyczaił się już do corocznych podwyżek wszelkiego rodzaju podatków opłacanych przez podatników. W przyszłym jednak roku wzrost niektórych podatków nie będzie symboliczny, szczególnie jeśli mowa o podatku od nieruchomości.

Podatki od nieruchomości 2024

Źródło: shutterstock

Wzrost podatków i opłat lokalnych. Najwiekszy od 25 lat

Podwyżki podatków i opłat lokalnych, jakie będą miały miejsce już w przyszłym roku, można wyliczyć na podstawie wysokości inflacji w pierwszym półroczu tego roku. Wysokość tą podał Główny Urząd Statystyczny 14 lipca. Zgodnie z jego komunikatem inflacja ta wyniosła aż 15 procent i właśnie o taką kwotę wzrosną podatki w przyszłym roku. Jest to podwyżka horrendalna w stosunku do lat ubiegłych. Ostatnio tak wysoką inflację zanotowaliśmy 25 lat temu. W 2022 roku podwyżka wyniosła raptem 3,6 procent a w 2023 już o wiele więcej, bo 12 proc., co i tak jest podwyżką mniejszą niż 15-procentowa, jaka będzie miała miejsce już w 2024 roku.

 

Ile więcej podatku od nieruchomości zapłacimy w 2024 roku?

Konkretne wartości podwyżek podatków i opłat lokalnych poznamy w sierpniu, kiedy to Ministerstwo Finansów wyda stosowne obwieszczenie w sprawie stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Już dziś można jednak wyliczyć podwyżki dla poszczególnych podatków. Kształtują się one następująco:

Podatki od nieruchomości 2023-2024
Podatek od:Stawka 2023Stawka 2024Wzrosty 2023/2024
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków1,16 zł1,34 zł+0,18 zł
gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych5,79 zł6,66 zł+0,87 zł
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0,61 zł1,51 zł+0,09 zł
gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji3,81 zł4,39 zł+0,58 zł
budynków mieszkalnych1,00 zł1,15 zł+0,15 zł
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej28,78 zł32,10 zł+3,32 zł
budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym13,47 zł15,50 zł+2,03 zł
budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń5,87 zł6,76 zł+0,89 zł
budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego9,71 zł11,17 zł+1,46 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Powyższe pokazuje, że w 2024 roku podatnik posiadający mieszkanie lub dom, za 1 m kw. zapłaci o 15 groszy więcej, a więc 1,15 zł za metr. Waściciel musi pamiętać również o garażu, czy miejscu postosowym (wyodrębnionym w księdze wieczystej). Również od niego zobowiązany jest zapłacić podatek w stawce 11,17 zł za metr.  

 

O faktycznej wysokości podatku zadecyduje gmina

Wskazane poniżej kwoty, to górne granice podatków, jakie będą mogły obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Podkreślić jednak należy, że nie wszystkie stawki podatków i opłat lokalnych muszą wzrosnać o wskazaną kwotę. O faktycznej wysokości stawek podatków i opłat w danym roku decyduje bowiem każda gmina w drodze uchwały rady. Mimo tego faktyczne podwyżki określone przez gminę nie mogą być wyższe niż ustalone przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia, które pojawi się w sierpniu.

 

Do kiedy zapłacić podatek od nieruchomości w 2024 r.?

Podatek od nieruchomości co do zasady płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

NieruchomościInne podatkiHOT