Pakiet SLIM VAT 2 z podpisem Prezydenta

Ewelina Czechowicz

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT. Celem nowelizacji było wprowadzenie do przepisów tzw. pakietu SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT), który ma uprościć rozliczanie przez podatników podatku od towarów i usług. To kontynuacja zmian, które wprowadzono pod koniec 2020 r. w ramach pakietu SLIM VAT.

SLIM VAT2 z podpisem Prezydenta
Źródło: shutterstock.com

SLIM VAT2 - zmiany

Zmiany jakie wprowadza SLIM VAT 2 to m.in.:

  1. możliwość odliczenia VAT po upływie terminu, "na bieżąco". Ma to nastąpić poprzez rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji, co ma ułatwić dokonywanie korekt.
  2. Wydłużenie terminu na stosowanie ulgi na złe długi z dwóch do trzech lat,
  3. uproszczenie sposób obłożenia podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości,
  4. wprowadzenie możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT-owskimi w różnych bankach
  5. umożliwienie płacenia z rachunku VAT składek na KRUS.

Pakiet SLIM VAT 2, wprowadza także regulację, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określa wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport. W nowych przepisach została również zawarta rezygnacja z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ta zmiana stanowi implementację wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Więcej o przepisach, które w większości zaczną obowiązywać od 1 października 2021 r. pisaliśmy w publikacji: SLIM VAT2 trafił do podpisu Prezydenta, zmiany wejdą w życie 1 października

SLIM VATZmiany w VATVATPodatki 2021HOT