Pobierz e-pity 2022

SLIM VAT

Zmiany w 2023 r. dotyczące dokonywania korekt w VAT

Od 1 kwietnia 2023 r. mają zacząć obowiązywać przepisy nowelizacji ustawy o VAT zawarte w pakiecie SLIM VAT 3. Zmiany te mają na celu m.in. doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących czy zasad dokonywania korekt podatku należnego od ...

Zmiany w 2023 r. dotyczące dokonywania korekt w VAT

Zmiany w VAT w 2023 roku – SLIM VAT 3

Na 1 stycznia 2023 roku planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług określanego jako SLIM VAT 3. W dniu 22 listopada 2022 trwały prace opiniodawcze m.in. w Komisji Prawniczej Rady Ministrów. Terminy w tym wypadku są niezmiernie istotne, bowiem ...

Zmiany w VAT w 2023 roku – SLIM VAT 3

Kolejne zmiany w VAT związane ze SLIM VAT 3

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie od 1 stycznia 2023 r. kolejnego pakietu rozwiązań ułatwiającego rozliczanie podatku VAT - tzw. SLIM VAT 3. Proponowane zmiany mają m.in. wpłynąć na poprawę płynności finansowej firm, wprowadzić szerszy zakres zwolnień z VAT oraz ...

Kolejne zmiany w VAT związane ze SLIM VAT 3

Sporządzanie faktury zaliczkowej

Podatnik, który otrzymał zaliczkę, co do zasady, ma obowiązek wystawić fakturę zaliczkową. Należy ją sporządzić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zaliczkę. SLIM VAT 3 przewiduje możliwość ...

Sporządzanie faktury zaliczkowej