Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Mały podatnik VAT: Od kiedy wyższy limit? Sejm przyjął ustawę

Katarzyna Sudaj

Posłowie przyjęli nowelizację ustawy VAT. Tzw. pakiet Slim VAT 3 podwyższa limit dla małego podatnika VAT z 1,2 do 2 mln euro. Od kiedy zacznie obowiązywać wyższa kwota obrotów?


Źródło: shutterstock.com

Już od dawna słyszymy, że limit dla małego podatnika VAT ma zostać zmieniony i będzie wynosił 2 mln euro. Pisaliśmy o tym w sierpniu 2022, ale i później i wcześniej. Teraz jesteśmy o krok dalej, bo w piątek 14 kwietnia w Sejmie odbyło się głosowanie nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Posłowie przyjęli projekt

Slim VAT 3 - co to znaczy?

Nowelizacja ustawy o VAT zawiera rozwiązania nazywane pakietem Slim VAT 3 (Simple Local and Modern VAT). Mają one uprościć i przyspieszyć rozliczanie podatku VAT. Są to m in. :

  • podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro,
  • rezygnacja z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych,
  • zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym,
  • wprowadzenie uproszczeń związanych z raportowaniem rozliczeń dotyczących fakturowania,
  • likwidacja opłaty za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS),
  • liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
  • doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej,
  • wprowadzenie do polskiego systemu prawnego "przeglądu wydatków" oraz
  • wprowadzenie systemu miarkowania sankcji VAT.

Od kiedy planowane zmiany?

Wśród nich jest zwiększenie limitu małego podatnika VAT do 2 mln euro. Pozwala on na korzystanie z kasowej metody rozliczenia VAT, która polega na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty.

W tekście ustawy z 14 kwietnia 2023 roku , już w pierwszym artykule czytamy:
Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 w pkt 25 w lit. a wyrazy „1 200 000 euro” zastępuje się wyrazami „2 000 000 euro”.

Podwyższenei limitu ma wejść w życie 1 lipca 2023 roku.

Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

SLIM VATZmiany w VATVAT