Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Mały podatnik VAT 2023 - SLIM VAT podwyższy limit do 2 mln euro

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowymi przepisami zmieniającymi ustawę o VAT, tzw. SLIM VAT 3. Nowelizacja zakłada m.in. podwyższenie progu limitu rocznego obrotu tzw. małego podatnika VAT, który uprawnia do zastosowania kasowego rozliczenia oraz stosowania rozliczeń kwartalnych w VAT.

14 kwietnia 2023 Sejm przyjął nowelizację ustawy o VAT. Zmiany od 1 lipca 2023?

» SLIM VAT 3 w konsultacjach publicznych. Co się zmieni?

8 sierpnia na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwany potocznie SLIM VAT 3. Nowelizacja zakłada szereg zmian, w tym min. Podwyższenie limitu obrotu dla małego podatnika VAT.

Wyższy limit małego podatnika VAT 2023

Źródło:shutterstock

» Kim jest mały podatnik VAT (definicja)

Aktualnie obowiązujący limit małego podatnika VAT

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów osobami uprawnionymi do stosowania metody kasowej są podatnicy, u których wartość sprzedaży łącznie z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1 200 000 euro lub 45 000 euro – w przypadku m.in. podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - których wynagrodzenie stanowi kwota prowizji. Limity te ulegną jednak zmianie.

RokMały podatnik VATMały podatnik pośrednik
20221’200’000 €5'513'000 PLN45’000 €207'000 PLN
20211’200’000 €5'418'000 PLN45’000 €203'000 PLN
20201’200’000 €5'248'000 PLN45’000 €197'000 PLN

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

SLIM VAT 3 - wyższy limit małego podatnika

Za sprawą nowelizacji wspomniane limity mają ulec zwiększeniu. Planuje się podwyższenie limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro. Oznacza to, że roczny obrót podatnika nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 euro bądź równowartości tej kwoty w walucie krajowej.

Dzięki podwyższeniu limitu większa liczba podatników VAT będzie mogła skorzystać z kasowej metody rozliczeń podatku, zamiast memoriałowej oraz z kwartalnego rozliczenia VAT.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. 

SLIM VATZmiany w VATVAT