Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ostatnie dni na dokonanie odpisu na ZFŚS - termin wpłat mija 30 września

Ewelina Czechowicz

30 września 2022 r. mija czas na dokonanie odpisów na ZFŚS. Do piątku na rachunek bankowy ZFŚS powinna trafić równowartość 100% zarówno odpisów podstawowych, jak i fakultatywnych. Pracodawcy, którzy w maju nie dokonali odpisu w całości, obecnie muszą tę kwotę uzupełnić. Kto i w jakiej wysokości powinien dokonać odpisu? –wyjaśniamy.

» Wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest  zgodnie z obowiązującymi przepisami przez pracodawcę w celu finansowania działalności socjalnej, a także dofinansowania zakładowych obiektów socjalnych oraz tworzenia zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Kto jest zobowiązany do utworzenia ZFŚS?

W myśl obowiązujących przepisów zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zobowiązani są utworzyć pracodawcy:

  • zatrudniający, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • zatrudniający, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – na wniosek zakładowej organizacji związkowej,
  • prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników .

Pracodawcy zatrudniający, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć ZFŚS lub  mogą wypłacać świadczenie urlopowe, które przekazuje się pracownikowi nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Ostatnie dni na dokonanie odpisu na ZFŚS

Źródło: shutterstock

Odpis na ZFŚŚ w 2022 r.

Wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny w 2022 r. prezentuje poniższa tabela:

 

Odpis

Wysokość kwoty odpisu

Na jedną osobę zatrudnioną (37,5% podstawy wymiaru)

1.662,97 zł

Na jedną osobę zatrudnioną w szczególnie uciążliwych warunkach (50% podstawy wymiaru)

2.217,29 zł

Na jednego pracownika młodocianego:

    • w pierwszym roku nauki (5% podstawy wymiaru)
    • w drugim roku nauki (6% podstawy wymiaru)
    • w trzecim roku nauki (7% podstawy wymiaru)

 

221,73 zł

266,07 zł

310,42 zł

Na każdą jedną osobe zatrudnioną, która posiada dorzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% podstawy wymiaru)

277,16 zł

W przypadku każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy (wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% podstawy wymiaru)

277,16 zł

Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5% podstawy wymiaru, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

332,59 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

W 2022 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS jest kwota 4.434,58 zł.

Odpis na ZFŚS do 30 września 2022 r.

Pracodawcy, którzy w terminie do 31 maja 2022 r. nie przekazali pełnej wartości dokonanych odpisów i zwiększeń ZFŚS na ten rok kalendarzowy, na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, muszą uczynić to nie później niż 30 września 2022 r.

 

Umowa o pracęKodeks pracyUrlopZFŚS