Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku

Iwona Maczalska

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2023 rok. Zawiera ona zapisy dotyczące wysokości odpisów ma Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jakie będą obowiązywać w 2023 roku. Czy odpisy na ZFŚS zmienią się od stycznia 2023 roku?

30 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2023. W myśl projektu dochody budżetu państwa wyniosą 604,4 mld zł, a wydatki 669,4 mld zł. Deficyt budżetu państwa na koniec 2023 r. wyniesie nie więcej niż 65 mld zł. To jednak nie wszystko. W budżecie ujęto wpływy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jakie wystąpią w 2023 roku.

ZFŚS 2023

Źródło: shutterstock

Podstawa naliczania odpisów na ZFŚS w 2023 roku

Zgodnie z przyjętym projektem ustawy budżetowej w 2023 roku podstawą naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przyszłym roku będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. (4 434,58 zł). Oznacza to zamrożenie wysokości odpisów na ZFŚS w 2023 roku.

Wysokość odpisów podstawowych i dodatkowych ZFŚS w 2023 roku

Ponieważ podstawa naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie ulegnie zmianie, odpisy w 2023 roku wyniosą tyle samo, co w bieżącym 2022 roku. Szczegóły wskazuje poniższa tabela:

Odpis na ZFŚS (obligatoryjny)
1662,97 złNa jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)
2217,29 złNa jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)
221,73 złNa jednego młodocianego pracownikaI rok nauki (odpis 5%)
266,07 złII rok nauki (odpis 6%)
310,42 złIII rok nauki (odpis 7%)
Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
277,16 złNa każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
277,16 złNa każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
343,68 złNa każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

ZFŚS nauczycieli - nowe regulacje

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy ,, Dodatkowo w roku 2022 wprowadzone zostaną przepisy, iż odpis na ZFŚS dla nauczycieli dokonywany będzie w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2019 r.”.

Odprowadzanie i korekta odpisów ZFŚS

Na pracodawcy tworzącym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ciąży obowiązek przekazywania dwukrotnie w ciągu roku odpisów na ten Fundusz. Przepisy przewidują też skorygowanie dokonanych wpłat na koniec roku adekwatnie do średniorocznego stanu zatrudnienia. Szczegółowy opis zasad przekazywania i korekty odpisów na ZFŚS w poradniku ,, Odprowadzenie i korekta odpisu na ZFŚS”.

ZFŚS