Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Odszkodowanie z ubezpieczenia samochodu firmowego kosztem podatkowym przedsiębiorcy

Piotr Szulczewski 14.11.2018 09:13 (aktualizacja: )

O ile przepisy podatkowe w znacznej części zezwalają na rozliczanie w kosztach uzyskania przychodów wydatków na ubezpieczenie pojazdów, to nie są one już tak liberalne, jeśli chodzi o wypłacane środki z odszkodowań. Sytuacja ta zmienia się jednak z początkiem 2019 r. w stosunku do środków trwałych innych niż samochody osobowe.

» Podatek VAT może być elementem odszkodowania, jeśli leasingobiorca faktycznie poniósł koszt naprawy

Do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się m.in. otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

Ujęcie księgowe wydatków na firmowy samochód

Przychodów takich ustawy podatkowe nie traktują jako zwolnione z opodatkowania – zwolnieniem objęte są bowiem wyłącznie kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, ale z wyjątkiem odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej (art. 21 ust. 1 pkt 4 PITU). W efekcie wypłacone odszkodowanie nawet jeśli wydatkowane jest na remont lub kupno nowego składnika majątku – traktować należy jako przychód podatkowy.

Odszkodowania za majątek trwały (m.in. samochody) w przedsiębiorstwie w 2019 r.

Od 2019 r. powyższa zasada ulegnie bardzo istotnej modyfikacji w zakresie odszkodowań wypłacanych z tytułu szkód w środkach trwałych innych niż pojazdy osobowe. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć będzie można odszkodowania za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu osobowego, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego zaliczonego zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) do tego samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była ta szkoda.

Kradzież pojazdu firmowego a nierozliczone odpisy amortyzacyjne

Jeżeli jednak jakiś wydatek zostanie przez podatnika dodatkowo odliczony od podstawy opodatkowania lub zwrócony podatnikowi w jakiś sposób – koszt w działalności gospodarczej nie wystąpi. Podobnie nie ma wówczas podstawy do prowadzenia odpisów amortyzacyjnych. Tę samą zasadę stosować należy do wydatków na remont lub zakup finansowanych z odszkodowań. W efekcie obecnie zasada będzie następująca:

  1. otrzymuję odszkodowanie – finansuję z niego remont lub zakup środka trwałego – odszkodowanie nie jest przychodem, lecz wydatki – nie są kosztem,
  2. otrzymuję odszkodowanie – nie wykorzystuję go do finansowania remontu lub nie przeznaczam na nowy środek trwały lub robię to niezgodnie z terminami wskazanymi ustawowo – wówczas odszkodowanie jest przychodem w przedsiębiorstwie – a wydatki na jakie przeznaczam odszkodowanie – stanowią koszty podatkowe.  

Zwolnienie z podatku stosować będzie można także do odszkodowania w zakresie, w jakim przedsiębiorca poniósł wydatki od dnia powstania szkody do dnia otrzymania odszkodowania, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

KosztyAuto firmowe