Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Od lipca 2023 kolejna podwyżka składek ZUS

Iwona Maczalska

W lipcu nastąpi kolejna podwyżka składek ZUS przedsiębiorców. Nie obejmie ona jednak wszystkich firm. Kto zapłaci wyższy ZUS od lipca?

» Składki ZUS nowych przedsiębiorców od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

Już 1 lipca spodziewać możemy się kolejnej podwyżki składek ZUS. Z czego wynika podwyżka i kogo obejmie?

Składki ZUS od lipca 2023

Źródło: shutterstock

Wzrost minimalnego wynagrodzenia = wzrost składek ZUS

Podwyżka składek ZUS od 1 lipca 2023 roku w przypadku części przedsiębiorców, będzie wynikała bezpośrednio ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przypomnijmy, że w 2023 roku płaca minimalna będzie rosła dwukrotnie. Pierwszą podwyżkę zanotowaliśmy już z początkiem roku (3.490,00 zł), kolejna nastąpi 1 lipca (3.600,00 zł). Dlaczego wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie na wzrost składek ZUS u części przedsiębiorców?

Ponieważ składki ZUS tzw. młodych przedsiębiorców prowadzących działalność w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych regulowane są kwotą minimalnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ich przypadku stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że każdorazowo wzrost płacy minimalnej powoduje wzrost składek ZUS. Nie dotyczy to zwykłych przedsiębiorców. W ich przypadku ZUS ustalany jest na podstawie 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

Jakie składki ZUS od 1 lipca 2023?

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca rośnie podstawa składek ZUS młodych firm. Od 1 lipca podstawa ta wzrośnie z kwoty z 1.047 zł do 1.080 zł (30% z kwoty 3.600 zł). W związku z tym składki ZUS od 1 lipca 2023 roku wyniosą:

  • emerytalna - 210,82 zł,
  • rentowa - 86,40 zł,
  • chorobowa - 26,46 zł,
  • wypadkowa - 18,04 zł.

Oznacza to, że suma składek na ubezpieczenie społeczne, łącznie z dobrowolną składką chorobową, wyniesie 341,71 zł za miesiąc od lipca do grudnia 2023 r.

 

Wyższa płaca minimalna = wyższa składka zdrowotna?

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę nie wpłynie na podwyżkę minimalnej składki zdrowotnej. W myśl bowiem obowiązujących przepisów podatnicy, rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa, liniowo) składkę zdrowotną ustalają w ciągu roku składkowego tj. od 01 lutego danego roku, do końca stycznia roku następnego. Zmiana kwoty płacy minimalnej w ciągu roku nie wpłynie na podwyższenie minimalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Więcej o tym w artykule ,,Minimalna składka zdrowotna w 2023 roku - 314,10 zł na cały okres rozliczeniowy". 

ZUSSkładka zdrowotnaPłaca minimalna