Nowa ulga termomodernizacyjna – dla inwestujących w nieruchomość

Piotr Szulczewski 27.08.2018 08:34 (aktualizacja: )

Od 2019 r. obowiązywać ma nowa ulga dla podatników podatku PIT. Wykazać będzie ją można w PIT-36, PIT-37, PIT-36L i PIT-28. Dotyczyć ma ona wydatków ponoszonych na efektywną termomodernizację (przeprowadzoną na podstawie audytu energetycznego) jednorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność podatnika.

[aktualizacja 04.12.2018]: Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą ulgę termomodernizacyjną

Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych Rady Ministrów, w IV kwartale 2018 r. przygotowana mają zostać przepisy pozwalające na odpis podatkowy w związku z określonymi wydatkami budowlanymi. Zapowiadana ulga termomodernizacyjna objąć ma wyłącznie podatników, którzy przeprowadzą profesjonalny audyt energetyczny swoich nieruchomości, na podstawie którego stwierdzone zostanie, że wydatki na termomodernizacje efektywnie wpłynęły na polepszenie warunków cieplnych budynku mieszkalnego.

Z ulgi nie skorzystają zatem właściciele mieszkań, lecz wyłącznie budynków, które będą ocieplane w sposób profesjonalny. Samodzielne prace prowadzone na nieruchomości, które nie przejdą audytu, nie pozwolą na odpis podatkowy. Co więcej, ulga dotyczyć będzie wyłącznie budynków jednorodzinnych – stąd brak możliwości jej stosowania w blokach czy zabudowie szeregowej.

 

<< Koniec ulgi budowlanej. Zwrot VAT za zakup materiałów budowlanych tylko do 31 grudnia 2018 r. >>

 

Planuje się, by z ulgi korzystać mogli wyłącznie właściciele nieruchomości. Budynki wykorzystywane na podstawie najmu, lub użytkowania nieodpłatnego nie będą mogły być modernizowane z prawem do odliczenia. Natomiast jeśli modernizacji dokona właściciel, bez znaczenia pozostawać będzie, czy z nieruchomości korzysta na własne cele, czy też oddał je innej osobie lub podmiotowi w posiadanie zależne (np. w najem).

[aktualizacja 10.04.2019r.]:MF rozpoczyna konsultacje podatkowe w sprawie ulgi termomodernizacyjnej

 

Odliczenie podatkowe w szeregu deklaracji

Zgodnie z zapowiedziami proponuje się wprowadzenie ulgi dla podatników opłacających podatek według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), 19% stawki podatku (PIT-36L) oraz opłacających ryczałt ewidencjonowany (PIT-28).

 

Odliczenie wyłącznie w ramach limitów

Przewiduje się wprowadzenie limitu odliczenia od dochodu (przychodu) w wysokości  23% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 53 tys. zł.

 

Wydatki zaplanuj na 2019 r. 

Jeśli zmiany zostaną uchwalone przez parlament, to ulga termomodernizacyjna zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. i będzie miała zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od tego dnia. Nie przewiduje się obecnie jej działania wstecznie również w roku 2018. 

NieruchomościPIT-37Podatek PITRozliczenie roczne