Koniec ulgi budowlanej. Zwrot VAT za zakup materiałów budowlanych tylko do 31 grudnia 2018 r.

Iwona Maczalska 08.03.2018 10:00 (aktualizacja: )

Podatnicy, którzy chcą złożyć wniosek o zwrot VAT za zakup materiałów budowlanych mają czas tylko do końca 2018 roku. 31 grudnia 2018 roku całkowicie bowiem wygasa możliwość skorzystania z ulgi budowlanej.

Koniec ulgi budowlanej

Koniec ulgi budowlanej / YAY foto

Tylko do 31 grudnia podatnicy, którzy ponieśli wydatki na zakup materiałów budowlanych mają czas na złożenie wniosku o uzyskanie zwrotu VAT za te materiały. Przypomnijmy, że aktualnie ulga budowlana funkcjonuje na zasadzie prawa nabytego. Oznacza to, że o zwrot podatku VAT ubiegać się mogą wyłącznie podatnicy, którzy ponieśli wydatki na zakup materiałów budowlanych do końca 2013 roku. Wydatki poniesione od 2014 roku nie uprawniają do ubiegania się o zwrot VAT.

<< Ulga budowlana - nowe limity od 1 kwietnia 2018 roku >>

Ulga budowlana: prawa nabyte 2014-2018

W związku z wejściem życie ustawy wprowadzającej program MdM (art. 26 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych) całkowitemu uchyleniu uległ zapis umożliwiający uzyskanie zwrotu podatku VAT za materiały budowlane zakupione w okresie od stycznia 2014 roku do grudnia 2018 roku. Przepisy przejściowe pozwalały jednak na to, by wnioski dotyczące wydatków poniesionych do końca 2013 r. składać jeszcze przez okres 5 najbliższych lat podatkowych. Okres ten mija już pod koniec roku - 31 grudnia.

Wnioski o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

  1. od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – składało się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
  2. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – składało się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
  3. od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – składało się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
  4. od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
  5. od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – można składać nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Iwona Maczalska, PIT.pl