Niedopłatę podatku PIT za 2020 rok zapłać do 30 kwietnia. Sprawdź, jak to zrobić

Iwona Maczalska

Podatnicy, którym w rocznym rozliczeniu PIT za 2020 rok wyszła niedopłata podatku, zobowiązani są do jego uregulowania w urzędzie skarbowym w ściśle określonym terminie. Termin ten mija 30 kwietnia 2021 roku. Sprawdź, w jaki sposób zapłacić należny podatek PIT za 2020 rok.

Podatnicy w 2021 roku nie zostawiają rocznych rozliczeń PIT na ostatnią chwilę. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów – tylko przez usługę Twój e-PIT rozliczono już 5 mln deklaracji PIT. Warto jednak pamiętać, że w podsumowaniu deklaracji PIT podatnika znajdziemy informację o stanie podatku PIT za 2020 rok. Mowa o:

  1. Informacji o niedopłacie podatku PIT za 2020 rok,
  2. Informacji o nadpłacie podatku PIT za 2020 rok (zwrot PIT),
  3. Zerowym podatku PIT (brak niedopłaty podatku oraz nadpłaty PIT uprawniającym do zwrotu).

Jeżeli podatnik otrzymał informację o niedopłacie podatku PIT za 2020 rok, musi liczyć się z koniecznością jego terminowego uregulowania. W przeciwnym razie zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek podatkowych.

Zapłać niedopłatę PIT 2020

Źródło: shutterstock

Kiedy występuje niedopłata podatku PIT?

Zdarzyć się może, że w wyniku obliczenia podatku w deklaracji PIT za 2020 rok, podatnik uzyska informację o niedopłacie podatku dochodowego. Oznacza to, że kwota zapłaconego w 2020 roku podatku PIT była niższa niż kwota podatku należnego za ten rok. Ma to miejsce m.in. w sytuacji, gdy zaliczki były pobierane według niższego stopnia skali podatkowej, a podatek roczny będzie już rozliczany w stawce 32% bądź, gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł rozliczanych według 17% podatku dochodowego, a łącznie przychody spowodują przekroczenie stopnia skali i opodatkowanie podatkiem 32%. Więcej na ten temat w poradniku ,,Nadpłata podatku i niedopłata podatku PIT”.

Do kiedy zapłacić zaległy podatek PIT?

Ostateczny termin zapłaty należnego podatku PIT wynikającego z deklaracji podatkowej za 2020 rok mija 30 kwietnia 2021 roku. Warto dotrzymać wspomnianego terminu bowiem jeżeli należny podatek nie zostanie zapłacony w tym terminie, oprócz kwoty podatku będzie trzeba również samodzielnie obliczyć i wpłacić odsetki za zwłokę.

Termin złożenia deklaracji PIT a termin zapłaty należnego podatku

Warto pamiętać, że termin zapłaty zaległego podatku jest niezależny od złożenia deklaracji podatkowej. Samą deklarację można rozliczyć wcześniej, a wpłaty podatku dokonać w terminie późniejszym, przestrzegając jednak daty 30 kwietnia 2021 roku.

Jak zapłacić należny PIT za 2020 rok?

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów zobowiązania wynikające m.in. z podatku PIT należy wpłacać na swoje indywidualne konto bankowe tzw. indywidualny mikrorachunek podatkowy. Nie znasz swojego mikrorachunku? Możesz go wygenerować korzystając z  generatora mikrorachunków podatkowych. Generator ten dostępny jest na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Można go również uzyskać w każdym urzędzie skarbowym.

Niedopłatę podatku PIT w szybki sposób można zapłacić również przez e-Urząd Skarbowy. W tym celu logując się do serwisu należy wejść na podstronę Twój e-PIT oraz wybrać interesującą nas deklarację podatkową, za którą chcemy zapłacić podatek. W opisie deklaracji PIT znajdziesz informację o należnej kwocie podatku PIT (do zapłaty bądź zwrotu) oraz przycisk umożliwiający szybką zapłatę PIT. Niestety aktualnie usługa nie umożliwia zapłaty PIT posiadaczom wszystkich kont bankowych. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów ,, Ministerstwo Finansów udostępniło bankom środowisko, które pozwala na dołączenie do usługi. Na ten moment w usłudze widoczne są te banki, które skorzystały z tej możliwości”.

 

PIT-36PIT-37Rozliczenie roczneTwój e-PIT