Nadchodzą zmiany w uldze dla klasy średniej, kogo będą dotyczyć?

Ewelina Czechowicz

Ulga dla klasy średniej zaczęła obowiązywać od stycznia 2022 r., jednak wiele osób rozliczy ją dopiero w zeznaniach podatkowych w 2023 r. Już teraz jest wokół niej sporo wątpliwości i zamieszania. Początkowo była ona dedykowana wąskiemu gronu podatnikom. Teraz nastąpią zmiany w tej preferencji, co ma się zmienić?

Resort finansów pracuje nad rozszerzeniem ulgi dla klasy średniej, z preferencji mają skorzystać kolejni podatnicy, m.in. emeryci, renciści i osoby pracujące na podstawie umów zleceń. Dodatkowo do o podatku PIT wprowadzone mają zostać rozwiązania dotyczące ulgi, które wprowadzono drogą rozporządzenia z 7 stycznia br.

Skąd te zmiany?

Zmiany na które się zdecydowano związane są z zamieszaniem wokół niespójnych przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego ładu. Nowe regulacje doprowadziły do tego, że niektórzy pracownicy  w styczniu 2022 r. otrzymali wynagrodzenia „na rękę” niższe niż w poprzednim miesiącu. Teraz pracownicy ci dostają zwroty różnicy lub otrzymają je dopiero w najbliższym czasie.

Ulga stosowana z automatu

W przypadku ulgi dla klasy średniej trzeba pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami

w przypadku gdy przychody pracownika w skali miesiąca ze stosunku pracy przekraczają kwotę 5,7 tys. zł i nie są wyższe niż 11,1 tys. zł, to pracodawca obligatoryjnie jest zobowiązany ustawą do stosowania ulgi dla klasy średniej. Żeby pracodawca nie naliczał ulgi potrzebne jest oświadczenie pracownika.

Polski Ład: czy warto złożyć oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla klasy średniej? - PIT.pl

Ulga daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty określonej według skomplikowanych wzorów wynikających z ustawy PIT. O tym, który zastosować, decyduje wysokość przychodu. Warto podkreślić, że ostatecznie w rozliczeniu rocznym o prawie do ulgi przesądza wysokość rocznych przychodów. Wskazany miesięczny limit przychodów służy jedynie potrącaniu przez niego miesięcznej zaliczki na PIT. Ci pracownicy, którzy złożyli oświadczenie by z ulgi nie korzystać miesięcznie, będą ją mogli rozliczyć w zeznaniu rocznym w 2023 r. pod warunkiem, że nie przekroczą limitu dochodu, który do niej uprawnia.

Zmiany w uldze dla klasy średniej

Źródło: shutterstock

Rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r.

Problemy dotyczące mniejszych wynagrodzeń miało rozwiązać rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r., jednak ilość wątpliwości co do jego legalności sprawiają, że zdecydowano się jego zapisy przenieść do aktu rangi ustawy. Trudno powiedzieć jak szybko przepisy zostaną poprawione i czy pozwolą na naprawienie regulacji, które spowodowały mniejsze wynagrodzenia. Środowisko księgowych oraz przedsiębiorcy nie oceniają pozytywnie przepisów, które wprowadzają tak duże zamieszanie. Coraz częściej podkreślają że działania są nieprzemyślane i chaotyczne, co nie daje możliwości spokojnego funkcjonowania i prowadzenia biznesu bez obaw.

Rozporządzenie zmieniające zasady poboru zaliczek na PIT opublikowane w Dzienniku Ustaw - PIT.pl

Do projektu ustawy o PIT przeniesiony zostanie mechanizm przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek, zawarty w rozporządzeniu ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. Zasadą kontynuacji zostaną objęte miesiące od lutego do grudnia 2022 r. Oznacza to, że w styczniu obowiązują przepisy rozporządzenia, a od lutego regulować tę kwestię będzie ustawa. Jak wskazuje resort finansów: instrukcja i wytyczne udostępniane dotychczas na stronach Ministerstwa Finansów pozostają aktualne. Wprowadzane zmiany nie wpływają na mechanizm zastosowany lub wdrażany przez płatnika na podstawie rozporządzenia. Oznacza to, że wysokość zaliczek u pracowników czy zleceniobiorców, którzy osiągają miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r. Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie niezwłocznie wyrównanie od pracodawcy.

Kolejne zmiany w Polskim Ładzie - projekt Ustawy MF już gotowy - PIT.pl

PIT-2

W projekcie jednocześnie wskazano również, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Ponadto, oświadczenie PIT-2 może złożyć również emeryt lub rencista, który złoży do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej. Wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowują moc. Oznacza to, że podatnicy nie będą musieli składać ponownie PIT-2.

Kiedy zmiany w uldze dla klasy średniej wejdą w życie?

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 24 stycznia 2022 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Ulga dla klasy średniejPolski ŁadPodatki 2022KsięgowośćHOT