MF szykuje zmiany w ryczałcie

Ewelina Czechowicz

Zwiększenie limitu przychodów, ujednolicenie stawki od najmu i rozszerzenie definicji wolnych zawodów - Ministerstwo Finansów w przygotowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt nr UD 126) planuje nie tylko likwidację ulgi abolicyjnej. Zmianom mają ulec także przepisy PIT i CIT.

Zmiany w ryczałcie

Jedną ze zmian ma być wzrost z 250 tys. do 2 mln euro limitu przychodów, który będzie uprawniał  do opłacania podatku w formie ryczałtu. Celem zmiany ma być zwiększenie atrakcyjności ryczałtu i zwiększenie dostępu do niej.

MF szykuje zmiany w ryczałcie
Źródło: shutterstock.com

Nowa definicja wolnego zawodu

Ustawodawca planuje zmienić definicję wolnego zawodu tak, by większa grupa osób mogła korzystać z opodatkowania w tej formie,  co ma zwiększyć atrakcyjność ryczałtu jako formy opodatkowania.

Zmiana stawek

Ujednolicona ma zostać stawka ryczałtu z najmu. Aktualnie jest są to (8,5 proc. i 12,5 proc.) i zakwaterowania (17 proc.).

Zmiany w karcie podatkowej

MF planuje zlikwidować opodatkowanie opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka i czasowo pozwolić podatnikom opłacającym kartę na zwiększenie zatrudnienia.

Likwidacja ulgi abolicyjnej

W projekcie znalazł  się zapis o treści „jednocześnie likwiduje ulgę, o której mowa w art. 27g ustawy PIT (tzw. ulgę abolicyjną)”. Zapis ten wskazuje, że rząd planuje zlikwidować ulgę abolicyjną.

Ministerstwo Finansów nie wskazuje przyczyn likwidacji ulgi abolicyjnej

W projekcie brak jest uzasadnienia dla cytowanego powyżej zapisu. Nie wiadomo więc dlaczego rząd chce zlikwidować ulgę abolicyjną. Być może to kolejny przykład przepisów wprowadzanych przez ustawodawcę przy okazji. Likwidacja ulgi abolicyjnej wpłynie na los rezydentów podatkowych pracujących za granicą w tym także marynarzy. Co więcej rezydenci odczuli wpływ pandemii koronowirusa choćby z uwagi na zamknięte granice.

Likwidacja ulgi abolicyjnej  i proponowane zmiany miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

RyczałtPłatnik PITCIT