Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga abolicyjna dla pracujących za granicą do likwidacji

Ewelina Czechowicz 07.09.2020 10:55 (aktualizacja: )

4 września 2020 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o przygotowywanym przez Ministerstwo Finansów projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt nr UD 126).

» Sejm przyjął przepisy ograniczające ulgę abolicyjną

W projekcie znalazł  się zapis o treści „jednocześnie likwiduje ulgę, o której mowa w art. 27g ustawy PIT (tzw. ulgę abolicyjną)”. Zapis ten wskazuje, że Rząd planuje zlikwidować ulgę abolicyjną. Równocześnie Ministerstwo Finansów nie wskazuje przyczyn likwidacjiulgi abolicyjnej.

Ulga abolicyjna dla pracujących za granicą do likwidacji
Źródło: shutterstock.com

W projekcie brak jest uzasadnienia dla cytowanego powyżej zapisu. Nie wiadomo więc, dlaczego rząd chce zlikwidować ulgę abolicyjną. Być może to kolejny przykład przepisów wprowadzanych przez ustawodawcę "przy okazji". Likwidacja ulgi abolicyjnej wpłynie na los rezydentów podatkowych pracujących za granicą, w tym także marynarzy. Co więcej rezydenci odczuli wpływ pandemii koronowirusa choćby z uwagi na zamknięte granice. Likwidacja ulgi abolicyjnej miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Ulga abolicyjna w polskim prawie

Ulga abolicyjna została uregulowana przez ustawodawcę w art. 27g ustawy PIT. Dotyczy ona osób, które  dotyczy osób mających miejsce zamieszkania na terytorium RP i podlegających tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Jakich źródeł dotyczy ulga?

Ulgę abolicyjną zastosuje się do przychodów z:

  • umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego,
  • działalności wykonywanej osobiście,
  • działalności gospodarczej,
  • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Co się zmieni po likwidacji ulgi abolicyjnej?

Aktualnie osoba pracująca za granicą np. w Belgi, uzyskująca tylko tam swoje dochody, tam zapłaci tylko podatek dochodowy. W Polsce nie musi płacić wcale podatku z tytułu osiąganych w Belgi dochodów. Po likwidacji ulgi abolicyjnej, taki podatnik będzie musiał zapłacić w Polsce różnicę miedzy podatkiem w Polsce, a podatkiem zapłaconym w Belgii.

Jakie będą skutki zniesienia ulgi abolicyjnej?

Zniesienie ulgi abolicyjnej może wpłynąć na wzrost obciążeń podatkowych niektórych osób pracujących za granicą, a pozostających nadal polskimi rezydentami podatkowymi (np. ze względu na przebywającą w Polsce najbliższą rodzinę). Osoby te będą musiały dopłacić różnicę między podatkiem płaconym za granicą

Kiedy zmienione przepisy wejdą w życie

Za opracowanie projektu odpowiedzialny jest Jan Sarnowski, wiceminister finansów, a projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2020 r., czyli do końca września.  Rząd planuje wprowadzenie przepisów od 1 stycznia 2021 r.

Podatek PITRozliczenie roczneHOT