Jaka kwota wolna od podatku w 2024? Kto z niej skorzysta?

Iwona Maczalska

Kwota wolna od podatku pełni znaczącą rolę w ustalaniu wysokości wynagrodzenia w szczególności pracowników i emerytów. Ile wyniesie kwota wolna od podatku w 2024 roku?

» Kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek 2023

W myśl obowiązujących przepisów prawa poprzez kwotę wolną od podatku rozumieć należy kwotę określoną ustawowo, do której dochód nie jest objęty podatkiem dochodowym. Innymi słowy jest to wartość od której w corocznym rozliczeniu podatkowym nie musimy odprowadzać podatku. Ile zatem wyniesie kwota wolna od podatku w 2024 roku?

 Kwota wolna od podatku 2024

Źródło: shutterstock

» Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń

Wysokość kwoty wolnej od podatku obowiązująca w 2024 roku

Od 2022 roku obowiązują nowe przepisy prawa podatkowego za sprawą których wysokość kwoty wolnej od podatku uległa zmianie. Aktualnie wynosi ona 30 000 zł. Podatnicy, których dochody nie przekroczą kwoty 30 000 zł, są zwolnieni z podatku, z kolei ci, którzy uzyskują dochody ponad nadwyżkę 30 000 zł do momentu przekroczenia I progu podatkowego - zapłacą podatek w wysokości 12%.

 

W 2024 roku kwota ta nie ulegnie zmianie inadal będzie wynosiła 30 000 zł.

 

Wysokość dochodu 2024

Wartość podatku 2024

Do 30 000 zł

Pełne zwolnienie z PIT – 0 zł

Od 30 000 zł do 120 000 zł

12% od nadwyżki ponad 30 tys. zł (do przekroczenia drugiego progu podatkowego)

Powyżej 120 000 zł

10 800 zł + 32% z nadwyżki ponad 120 000 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Kto skorzysta z kwoty wolnej od podatku w 2024 roku?

Kwota wolna od podatku od osób fizycznych skierowana jest wyłącznie do podatników rozliczających przychody wykazywane na rozliczeniu rocznym z urzędem skarbowym -  PIT-36 lub PIT-37, opodatkowanym według skali podatkowej (na zasadach ogólnych). Skorzystają z niej również pracownicy wykonujący pracę na umowach cywilnoprawnych tj. umowa zlecenie, czy umowa o dzieło.

Z kwoty wolnej od podatku nie skorzystają zatem podatnicy, których przychody / dochody opodatkowane są liniowo (PIT-36L), ryczałem ewidencjonowanym (PIT-28). Kwota wolna nie obejmuje również dochodów z kapitałów pieniężnych (PIT-38), czy ze zbycia nieruchomości (PIT-39).

 

Kwota wolna od podatku 2024 u kilku pracodawców

Wraz z 2023 rokiem wprowadzono ważne zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku. W myśl zmian zwiększono katalog osób, które mogą korzystać z kwoty wolnej o osoby świadczące prace na umowie zleceniu bądź umowie o dzieło. To jednak nie wszystko.

Za sprawą wprowadzonych zmian kwotę wolna można wykorzystać u kilku pracodawców, a nie wyłącznie u jednego.

W przypadku podatników chcących podzielić kwotę zmniejszającą podatek na kilku pracodawców (maksymalnie trzech) kwota ta będzie wynosiła:

  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 300 zł) – w przypadku jednej umowy albo
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 150 zł) – w przypadku dwóch umów, albo
  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 100 zł) – w przypadku trzech umów.

Oznacza to, że w przypadku, gdy podatnik upoważni 2 płatników, to każdy z nich będzie mógł pomniejszać zaliczkę o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł). Przy 3 płatnikach – o 1/36 kwoty zmniejszającej podatek każdy (100 zł). Ważne jest jednak, by miesięczna suma pomniejszenia nie przekroczyła 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł).

 

Więcej o kwocie wolnej od podatku 2024 i kwocie zmniejszającej podatek znajdziesz w poradniku PIT.pl ,, Kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek 2024”.

 

Kwota wolna od podatkuPodatek PITWynagrodzeniaEmerytury