Polski Ład: Nowe obowiązki dla przedsiębiorców w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

Iwona Maczalska

Ustawa zwana potocznie Polskim Ładem wprowadzi nowe obowiązki dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i przesyłania ich do skarbówki. Zmiany mają nastąpić w 2023 roku. Co się zmieni?

Polski Ład: Nowe obowiązki dla przedsiębiorców w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Źródło: shutterstock.com

Przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwanej Polskim Ładem wprowadzą nowe obowiązki przedsiębiorcom zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Co się zmieni?

Nowy ład = nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Nowe przepisy ustawy zakładają wprowadzenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych za pośrednictwem programów komputerowych, który będzie dotyczył bezpośrednio osób fizycznych. Chodzi o firmy, które są akualnie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg. Jak donosi serwis Puls Biznesu ,,Zasada ma być analogiczna jak obecnie przy sporządzaniu i wysyłaniu jednolitych plików kontrolnych (JPK)". Przedsiębiorca będzie zobowiązany do elektronicznego prowadzenia i przesyłania do urzędu skarbowego ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji środków trwałych.

Nowe terminy wysyłania ksiąg rachunkowych fiskusowi

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy obowiązek przesyłania ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej w przypadku osób fizycznych odbywać będzie się w formie ustrukturyzowanej, na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Obowiązkowy termin przesyłania ksiąg wystąpi w trakcie roku oraz po zakończeniu roku. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ,, Miesięcznie będą przesyłany księgi podatkowe, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki. Kwartalnie będą przesyłane księgi w terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po upływie kwartału, w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane kwartalne zaliczki. Po zakończeniu roku księgi będą przesyłane w terminie do upływu terminu dla złożenia zeznania za rok podatkowy, określonego w art. 45 ust. 1.”.

Obowiązek prowadzenia i przesyłania ksiąg za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.

Polski ŁadHOT