Kasę fiskalną online można wynająć, leasingować lub wydzierżawić

Katarzyna Sudaj 24.06.2019 09:07 (aktualizacja: )

Nowe przepisy dopuszczają możliwość użytkowania przez podatnika kasy fiskalnej online na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu. Takie nowe rozwiązanie potwierdza Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.

1 maja 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących. Obowiązek wymiany kas na te nowego typu będzie stopniowo obejmować kolejne grupy przedsiębiorców. Sprawdź, kto i od kiedy będzie miał obowiązek stosowania nowych kas online.

Jeśli przedsiębiorca niezobligowany prawnie do wymiany starej kasy na taką nowego typu online będzie chciał/lub musiał (np. z powodu zakończenia okresu użytkowania dotychczasowej kasy) i tak wymienić urządzenie na kasę online, nie będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej polegającej na odliczeniu wydatków na zakup nowego sprzętu. W takiej sytuacji warto rozważyć umowę najmu, leasingu lub dzierżawy dla nowego urządzenia.

Ulga na zakup kasy fiskalnej nie obejmie wymiany starej kasy na nową kasę online 

Ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach dodano ust. 3ca w brzmieniu:
„3ca. Podatnicy mogą używać kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, do prowadzenia ewidencji sprzedaży, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, gdy zostały one nabyte odpowiednio przez wynajmującego, wydzierżawiającego, leasingodawcę lub drugą stronę innej umowy o podobnym charakterze, w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b, z uwzględnieniem ust. 3d.”.

To na ten przepis powołał się zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów, Zbigniew Makowski, wspominając w wywiadzie dla Infor.pl o nowym rozwiązaniu dla podatników, które przewiduje możliwość użytkowania kasy fiskalnej online na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu. 

Kasy fiskalne