Kto i od kiedy będzie miał obowiązek stosowania nowych kas online?

Katarzyna Sudaj

1 maja 2019 roku weszły w życie przepisy o nowym typie kas rejestrujących. Który przedsiębiorca, w jakiej branży i od kiedy będzie musiał wymienić dotychczasową kasę fiskalną na taką nowego typu?

Na początku kwietnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. To ona od 1 maja br. wprowadziła nowy typ kas online, które będą przesyłały dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego Krajowej Administracji Skarbowej. Przesyłanie danych z kas online będzie odbywało się w sposób ciągły i zautomatyzowany, czyli kasa online będzie wysyłała z określoną częstotliwością informacje o dokonanych transakcjach. Przesyłanie tych danych będzie odbywało się za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Kasy starszego typu będą stopniowo wycofane ze sprzedaży

Co do zasady przedsiębiorcy mogą używać swoich dotychczasowych kas fiskalnych i będą mogli stopniowo wymieniać je na nowszy typ. Jednak już 31 sierpnia 2019 roku zakończy się sprzedaż najstarszego typu kas z papierowym zapisem kopii. Również kasy z elektronicznym zapisem kopii zostaną wycofane ze sprzedaży – ale to dopiero po 31 grudnia 2022 r.

Kto ma obowiązek wymiany kasy na nową online?

Jest jednak kilka wrażliwych branż, w których rząd postanowił obligatoryjnie wymienić kasy fiskalne na nowe w najbliższym czasie. Już od 1 stycznia 2020 roku firmy działające w branży paliwowej (sprzedaż paliw) oraz świadczące usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji będą miały obowiązek stosowania kas online.

Pół roku później, czyli 1 lipca 2020 roku przedsiębiorcy z branży gastronomicznej oraz świadczący usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i prowadzący sprzedaż węgla zostaną objęci tym obowiązkiem.

Trzecia grupa to branża budowlana, usługi fryzjerskie, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze. Do końca 2020 roku te firmy mogą korzystać z dotychczasowych urządzeń rejestrujących, ale już z dniem 1 stycznia 2021 r. będą obowiązkowo prowadzić sprzedaż przy użyciu kas online nowego typu.

Kasy fiskalne