Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga na zakup kasy fiskalnej nie obejmie wymiany starej kasy na nową kasę online

Piotr Szulczewski 04.04.2019 08:24 (aktualizacja: )

Korzystanie z nowego rodzaju kas fiskalnych zmusi podatników do zakupu i rezygnacji z dotychczasowej, tradycyjnej formy ewidencjonowania, które nie posiada modułu pozwalającego na bezpośrednie ich połączenie online z Centralnym Repozytorium Kas. Problem w tym, że wymiana nie zawsze będzie uprawniała do ulgi w podatku VAT na zakup nowej kasy.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, odliczenie będzie przysługiwało tylko dla kas online, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży. Odliczenie kwoty wydanej na zakup nie będzie przysługiwało w przypadku zakupu pozostałych rodzajów kas, niż kasy online. Z uwagi na ograniczenia budżetu, odliczenie nie będzie również przysługiwało dla podatników wymieniających kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online, poza podatnikami zobowiązanymi ustawą do wymiany kas ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach.

Branże z obowiązkowymi kasami online

W szeregu branży kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii stosowana będzie wyłącznie przez określony czas. W chwili obowiązkowej wymiany – zgodnie z przepisami ustawy, możliwe jest w tych branżach kolejne wykorzystanie ulgi na zakup kasy nawet, jeśli już raz podatnik z takiej ulgi korzystał. Chodzi o następujące branże i terminy użytkowania dotychczasowych kas:

 1. do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:
  1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 2. do dnia 30 czerwca 2020 r. − do:
  1. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  2. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 3. do dnia 31 grudnia 2020 r. − do świadczenia usług:
  1. fryzjerskich,
  2. kosmetycznych i kosmetologicznych,
  3. budowlanych,
  4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  5. prawniczych,
  6. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

W pozostałych branżach ulga na kolejną kasę fiskalną i odpowiednio wymianę jej na nowa – nie będzie przysługiwała.

Ulga dla wybranych, ale w tej samej wysokości, w jakiej była dostępna do tej pory dla wszystkich

Nowe przepisy w żaden sposób nie zmieniają wysokości ulgi podatkowej. Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy, u których:

 1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży – mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy.

Zwrot obejmuje jednak tylko kasy online, czyli takie które zapewniają prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.

Kasy fiskalneHOT