Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Będzie zwrot za zakup kas online

Katarzyna Sudaj 03.04.2019 08:52 (aktualizacja: )

Pojawił się projekt rozporządzenia ministra finansów opisujący zasady zwrotu kwot przeznaczonych na zakup kasy fiskalnej online.

2 kwietnia br. opublikowano na stronie legislacja.gov.pl projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

Nowe kasy online

Odnosi się ono do zamiaru wprowadzenia w najbliższym czasie nowego rodzaju kas rejestrujących zwanymi kasami online. Są to kasy podłączone do systemu Krajowej Administracji Skarbowej, przekazujące na bieżąco informacje o realizowanych transakcjach. Kasy takie będą wyposażone są w nowe funkcjonalności umożliwiające, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych z kas online, z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania, do systemu teleinformatycznego (Centralnego Repozytorium Kas) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas rejestrujących w celach analitycznych i kontrolnych.

Plany wprowadzenia takiego rodzaju kas były już zapowiadane na październik 2018 roku, ale do tej pory nie weszły w życie. Jednak na posiedzeniu Sejmu z 15 marca 2019r. uchwalono nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy Prawo o miarach wprowadzającą obowiązek posiadania kas fiskalnych online. Ustawa czeka na podpis Prezydenta i zacznie obowiązywać od 1 maja 2019 r.

[aktualizacja 09.04.2019 r.]:Prezydent podpisał ustawę o kasach fiskalnych online

A zgodnie z nią nowy typ kas rejestrujących będzie obowiązkowy od:

  • 1 stycznia 2020 r. dla podatników sprzedających paliwo oraz świadczących usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon;
  • 1 lipca 2020 r. dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla;
  • 1 stycznia 2021 r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

Sprzedaż kas z kopią papierową potrwa tylko do 31 sierpnia 2019 roku.


Wyznaczono już listę zawodów i branż z obowiązkową, nową kasą online

Zwrot 90 proc. ceny zakupu, ale nie więcej niż 700 zł

Nowe rozporządzenie opisuje system zwrotu kwot wydanych za zakup kasy online w wysokości 90% zakupu (bez podatku), jednakże nie więcej niż 700 zł. Wysokość kwoty podlegającej odliczeniu nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji.

Zwrot kierowany jest do:

  • podmiotów, które rozpoczęły prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu kas online;
  • podmiotów, które dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży;
  • podatników zobligowanych do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach.

Odliczenie będzie przysługiwało tylko dla kas online, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Warunki zwrotu

W celu skorzystania z możliwości odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy online należy spełnić następujące warunki:

  • dokonać fiskalizacji kasy nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online;
  • rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionych kas online, których zakup nastąpił w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy,
  • posiadać fakturę na zakup kasy online oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

Zmiany w zakresie kas fiskalnych w 2019 r.

Odliczenie kwoty wydanej na zakup nie będzie przysługiwało w przypadku zakupu pozostałych rodzajów kas.
Z uwagi na ograniczenia budżetu, odliczenie nie będzie również przysługiwało dla podatników wymieniających kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online, poza podatnikami zobowiązanymi ustawą do wymiany kas ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach.

Kasy fiskalneKoszty