Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Kasy fiskalne online – od października rewolucja w raportach sprzedaży konsumenckiej

Piotr Szulczewski 06.04.2018 09:00 (aktualizacja: )

Przedsiębiorcy posiadający kasy fiskalne muszą liczyć się z rewolucją w ich stosowaniu już w 2018 r. Do użytku wchodzić będą bowiem kasy online, czyli podłączone do systemu Krajowej Administracji Skarbowej, przekazujące na bieżąco informacje o realizowanych transakcjach.

Kasy fiskalne online – od października rewolucja w raportach sprzedaży konsumenckiej

Kasy fiskalne online – od października rewolucja w raportach sprzedaży konsumenckiej  / YAY foto

 

[aktualizacja 03.04.2019 r.]: Kasy on line od 1 stycznia 2020 roku. Sprawdź wysokość zwrotu za zakup nowej kasy

Wprowadzony zostanie nowy rodzaj kas rejestrujących (kas online), które będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni – danych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (szef KAS) – czyli do Centralnego Repozytorium Kas – zakłada projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych. Proces wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online będzie rozłożony w czasie, przy czym niektóre branże, w których wykryto największe nadużycia, objęte zostaną obowiązkiem stosowania tylko kas online. Rozwiązanie to zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie podatku VAT.

<< Kasy fiskalne - ostatnie zmiany >>

Zmiany wpływać będą na zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania. Zgromadzone dane służyć będą do celów analitycznych i kontrolnych. Kasy online będą przesyłały informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości sprzedaży i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także godziny dokonania transakcji.

Dane o sprzedaży będą wpływały praktycznie w czasie rzeczywistym - będą zawierały znacznik czasowy, co umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia ryzyka, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część tej sprzedaży.

<< Kasy fiskalne 2018 - od 30 marca więcej zwolnień. Kantory skorzystają preferencji podatkowej >>

Czy trzeba kupić nową kasę fiskalną online?

Dopuszczone będą do prowadzenia ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników, tj. kasy z papierowym zapisem kopii oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii.

Eliminowanie starych kas odbywać się będzie wyłącznie poprzez wyeliminowanie u sprzedawców kas możliwości handlu starym typem kas. Te z papierowym zapisem kopii w sprzedaży będą wyłącznie do 31 grudnia 2018 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r. Natomiast kasy „starego” rodzaju będą funkcjonowały obok kas online, aż do momentu wyeksploatowania się. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do której jest używana dana kasa rejestrująca, może ona funkcjonować nawet kilka lat. Zakłada się przy tym, że kasy z papierowym zapisem kopii nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej, zatem podatnik stosujący kasę rejestrującą z papierowym zapisem kopii, w sytuacji konieczności wymiany pamięci fiskalnej w tej kasie, będzie musiał nabyć nową kasę, z zapisem elektronicznym lub kasę online. W związku z powyższym kontrola rozliczeń podatkowych będzie znacznie ułatwiona zarówno dla służb skarbowych, jak i mniej uciążliwa dla samego podatnika.

Powyższa zasada nie dotyczy branż wrażliwych, gdzie dojść ma do stopniowego zaprzestania możliwości ewidencji na kasach z papierowym zapisem kopii. Zbigniew Makowski z resortu finansów wskazuje, że w pierwszej kolejności wymiana będzie dotyczyła branży paliwowej oraz usług motoryzacyjnych.

Nowa kasa – nowa ulga w VAT

Refundacja kosztów zakupu kas online w wysokości 90 proc. ceny zakupu (bez podatku) wyniesie nie więcej jednak niż 700 zł. Obejmie wszystkie podmioty dokonujące wymiany i zakupu.

Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej

Wprowadzona zostanie kara 300 zł za niepoddanie kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. Wypełnienie tego obowiązku będzie weryfikowane na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy i zarejestrowania tego zdarzenia w rejestrze zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas, a w przypadku kas z papierowym zapisem kopii oraz kas z elektronicznym zapisem kopii – tylko na podstawie wyniku przeglądu technicznego w książce kasy.

Piotr Szulczewski, PIT.pl

Kasy fiskalne