Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zawody z obowiązkową, nową kasą online

Piotr Szulczewski 11.06.2018 08:48 (aktualizacja: )

Już w najbliższym czasie przedsiębiorców czeka rewolucja w raportach fiskalnych. Część z nich dotychczasowe kasy będzie mogła wykorzystywać aż do ich awarii lub zużycia. Jest jednak grupa podatników, która zmuszona zostanie do wymiany kasy na urządzenie z dostępem online do Centralnego Rejestru Kas.

[aktualizacja 09.04.2019 r.]:Prezydent podpisał ustawę o kasach fiskalnych online

Kasy w niektórych branżach wprowadza się szybciej ze względu na występowania w tych obszarach podwyższonego ryzyka występowania nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży.

[aktualizacja 03.04.2019 r.]: Kasy on line obowiązkowe od 1 stycznia 2020 roku. Sprawdź wysokość zwrotu za zakup nowej kasy

Data wprowadzenia kas online

Branża

1 stycznia 2019 r.

Sprzedaż benzyny silnikowej

 

Sprzedaż oleju napędowego

 

Sprzedaż gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

 

usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania)

 

usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów

1 lipca 2019 r.

usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo

 

Usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

1 stycznia 2020 r.

usługi fryzjerskie

 

Usługi kosmetyczne

 

Usługi kosmetologiczne

 

Usługi budowlane

 

Usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów

 

Usługi prawnicze

 

Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu)

 

Nowych kas z dostępem do Centralnego Rejestru Kas w powyższych branżach nie muszą stosować podmioty, które pozostają zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w tej formie, np. nie prowadzą działalności na rzecz konsumentów i rolników ryczałtowych, pozostają zwolnieni do 20.000 zł limitu sprzedaży ewidencjonowanej na kasach rocznie itd.

Co więcej, stosowanie kilku kas pozwala na pewien przywilej. Jeżeli podatnik w ramach szeroko prowadzonej działalności gospodarczej posiada kilka kas rejestrujących, z których np. na dwóch prowadzi ewidencja sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w tabeli, to obowiązek wymiany kas na kasy on-line będzie dotyczył tylko tych dwóch kas rejestrujących.

 

Obowiązek wprowadzenia kas to ulga podatkowa dla wybranych

Wprowadzający nowe rozwiązanie mogą liczyć na upust podatkowy. Ulga na nowe kasy fiskalne wynosi podobnie jak do tej pory 700 zł nie więcej niż 90% ceny netto jej zakupu. Z ulgi skorzystać mogą jednak nie tylko podatnicy, którzy po raz pierwszy kasę wprowadzają, ale również wymieniający stare urządzenie na nowe, z rozwiązaniem online. Z ulgi skorzystają więc podatnicy, u których:

  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, w obowiązujących terminach,
  • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub tradycyjnych kas fiskalnych do prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Ponadto przyjęto założenie, że uznaje się, iż kasa online została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, jeżeli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Podatnicy, aby skorzystać z ulgi na zakup kas, będą mieć zatem pół roku od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na zakup pozostałych kas rejestrujących, które są im potrzebne do prowadzenia ewidencji, i na te kasy będzie przysługiwała ulga podatkowa.

W przypadku branż o podwyższonym ryzyku (patrz tabela) uznaje się, że terminem rozpoczęcia tego 6 miesięcznego okresu jest odpowiednio data 1 stycznia 2019 r., 1 lipca 2019 r. lub 1 stycznia 2020 r.

 

Stara ulga a nowa ulga na kasy fiskalne

Ci wszyscy, którzy zobligowani będą do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online nie będą musieli zwracać przyznanej im do tej pory ulgi.

 

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Zapisz się na nasze e-szkolenie

Kasy fiskalne