Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jaką wersję PIT-11 wyślemy w 2021 roku?

Iwona Maczalska 07.01.2021 14:15 (aktualizacja: )

Płatnicy podatku PIT tylko do 1 lutego 2021 mają czas na wysyłkę druku PIT-11 do urzędu skarbowego. Jaka wersja druku obowiązuje w 2021 roku?

Najlepszy sposób na wystawianie PIT-ów.

Dzięki programowi e-pity Płatnika w prosty i łatwy sposób wystawisz deklaracje PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR , PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R.

» Nowe wzory PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR od 18 listopada 2020 r.

Każdy płatnik podatku PIT, który w 2020 roku pobierał zaliczki PITzobowiązany jest do sporządzenia i przekazania informacji PIT-11. Informację PIT-11 zgodnie z przepisami prawa należy przesłać w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego oraz pracowników.

PIT-11 w wersji 26. za 2020 rok

Źrodło: shutterstock

PIT-11 w wersji 26. za 2020 rok

W rocznych rozliczeniach podatku PIT za 2020 rok zastosowanie będzie miał druk PIT-11 w wersji 26. Wynika to z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2020, poz. 1940), opublikowanego 3 listopada.

Wypełniając druk PIT-11 warto jednak zwrócić podwójną uwagę na jego wersję, bowiem w listopadzie 2020 roku Ministerstwo Finansów wydało dwa rozporządzenia dotyczące druków PIT-11. Drugie z nich zawiera wzór druku PIT-11  w wersji 27. Będzie on miał jednak zastosowanie dopiero do przychodów uzyskanych w 2021 roku (czyli PIT składany w 2022 roku). Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule ,, Kolejna wersja druku PIT-11. Za 2021 rok”.

Terminy składania PIT-11 w 2021 roku

Ostateczny termin złożenia druku PIT-11 uzależniony jest od jego odbiorcy. Płatnik PIT na złożenie elektronicznej wersji PIT-11 do Urzędu Skarbowego ma czas wyłącznie do końca stycznia (w 2021 roku do dnia 1 lutego). Termin przekazania informacji PIT-11 pracownikom (podatnikom) jest dłuższy i mija z końcem lutego (w 2021 roku dnia 1 marca).

Program e-pity płatnika do sporządzania PIT-11

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu do sporządzania i wysyłki PIT-11 do podatnika oraz urzędu skarbowego. Program e-pity płatnika 2020 umożliwi w szybki sposób nie tylko wystawienie deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR , PIT-R, IFT-1/IFT-1R (3 deklaracje za darmo), lecz również ich wysyłkę do rządowego systemu e-Deklaracje. Więcej na ten temat w artykule ,,Rozlicz PIT za 2020 rok. Darmowy program do PIT-11 i PIT-37 już dostępny". 

Rozliczenie rocznePIT-11Płatnik PITHOT