Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ile wynosi podatek od kupna samochodu i kiedy trzeba go opłacić?

Ewelina Czechowicz

W przypadku zakupu samochodu od osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, należy opłacić podatek od transakcji, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Ile wynosi ten podatek? Jak i gdzie go opłacić?

Podatek PCC od kilkunastu lat się nie zmienia i wynosi 2 procent.  Należy go zapłacić w momencie, gdy kupujemy samochód od podmiotów nie będących podatnikami VAT.

Zakup samochodu - jaki podatek

Źródło: shutterstock.com

Kiedy nie trzeba płacić PCC po zakupie samochodu?

Zwolnienie od zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych po zakupie samochodu przysługuje, kiedy wartość rynkowa zakupionego pojazdu nie przekracza 1000 złotych, albo został kupiony na własny użytek przez osobę niepełnosprawną. Obowiązek ten nie powstaje także, kiedy samochód został nabyty w salonie lub osoby, która prowadzi działalność gospodarczą. Dodatkowo podatek PCC nie obowiązuje, po zakupie samochodu za granicą – w tym przypadku kupujący zobowiązany jest do zapłaty akcyzy. Podatku nie zapłaci również osoba, która nabyła samochód bezpośrednio z komisu, który był właścicielem samochodu. W przypadku kiedy komis jest jedynie pośrednikiem między dwiema osobami fizycznymi podatek należy zapłacić.

Kiedy należy opłacić PCC

W przypadku nabycia samochodu od osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej powstaje obowiązek zapłaty podatku od tej transakcji. Podatek ten pobiera się wyłącznie wówczas, gdy samochód w momencie zawarcia umowy znajduje się na terytorium Polski.

» Zakup samochodu przez przedsiębiorcę

Ile wynosi podatek od kupna samochodu i kto jest zobowiązany go zapłacić

Wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 2 proc. wartości przedmiotu transakcji – w tym przypadku samochodu. Kupujący jest zobowiązany do wyliczenia odpowiedniej kwoty oraz wpłacenie jej na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego. Obowiązku tego nie można przenieść w umowie sprzedaży na sprzedającego.  

» Zakup auta z komisu - jak rozliczyć zakup?

W jakim terminie należy zapłacić podatek od kupna samochodu?

Nabywca samochodu ma 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży samochodu na złożenie deklaracji PCC-3 do Urzędu Skarbowego. W przypadku, kiedy nabyty samochód ma współwłaściciela należy złożyć  deklarację PCC-3/A. Dokument złożyć można osobiście, drogą pocztową lub wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu. W deklaracji należy wpisać wyliczoną kwotę podatku.

W deklaracji PCC-3 w rubryce podstawa opodatkowania należy wpisać przeciętną wartość samochodu, jaka obowiązuje w miejscu, z którego on pochodzi.

Co grozi za niedopełnienie formalności

W przypadku nie wywiązania się w z obowiązku złożenia deklaracji PCC, kupujący może zagrożony odpowiedzialnością karną. W zależności od wysokości kwoty podatku może mu grozić odpowiedzialność karna za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. W przypadku nieterminowego złożenia deklaracji, warto dołączyć do niej tzw. czynny żal.

Inne podatkiAuto firmowe