Doradcy podatkowi alarmują: Polski Ład może powodować dopłaty do zeznania rocznego w 2023 r.

Ewelina Czechowicz

Polski Ład miał w swoich założeniach spowodować, że do portfeli Polaków trafią wyższe wynagrodzenia. Jednak zaraz po wejściu w życie powstał bałagan, o który oskarżono księgowe. Szybka zmiana w postaci rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. ma spowodować wyrównanie zaliczek w lutym i sprawić, że zaliczki na podatek będą liczone na dwa sposoby. Jednak nie każdemu taki zwrot się opłaca.

Firma doradcza EY radzi podatnikom, aby przeanalizowali swoją sytuację i złożyli właściwe oświadczenia płatnikom składek. Aktualnie policzenie wynagrodzenia stało się bardziej skomplikowane niż dotąd. Na wysokość otrzymywanych świadczeń mają wpływ nowe ulgi i zwolnienia oraz wyższa kwota wolna od podatku.

» Kalkulator płac

Trzeba pamiętać, że złożone oświadczenia, stosowane w trakcie roku zwolnienia i ulgi mogą wpłynąć na końcowe rozliczenie podatkowe składane w 2023 r. Stąd aby podjąć najlepsze decyzje trzeba przeanalizować swoją sytuację podatkową, wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę wynagrodzenia, możliwość otrzymania premii czy utratę pracy.

Rozporządzenie zmieniające zasady poboru zaliczek na PIT opublikowane w Dzienniku Ustaw - PIT.pl

» MF zapewnia: Błędy księgowych związane z Polskim Ładem nie będą karane - PIT.pl

Ulga dla klasy średniej czy warto ją rozliczać miesięcznie?

Ulga dla klasy średniej jak wskazywali autorzy reformy miała zrekompensować niektórym podatnikom brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku.

Preferencja ta jest skierowana do podatników uzyskujących przychody z tytułu umowy o pracę oraz podatników prowadzących działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, pod warunkiem, że suma uzyskanych przez nich w roku podatkowym przychodów wynosi co najmniej 68412 zł i nie przekracza kwoty 133692 zł brutto. Miesięcznie jest to odpowiednio 5701 zł – 11141 zł brutto.

Doradcy podatkowi alarmują. Polski ład może spowodować dopłaty do zeznania rocznego w 2023 r.

Źródło: shutterstock

Doradcy podatkowi z firmy EY zaznaczają, że rozliczając ulgę dla klasy średniej będą brane pod uwagę wszystkie przychody uzyskane w danym zakładzie pracy, czyli także np. premie, nagrody, nieodpłatne świadczenia, wynagrodzenia za nadgodziny. Do wyliczenia ulgi nie są brane przychody pracownika z innych zakładów pracy czy działalności gospodarczej albo najmu prywatnego. Prawa do ulgi nie mają zleceniobiorcy czy osoby osiągające przychody z umów o dzieło czy kontraktów menedżerskich.

Polski Ład: czy warto złożyć oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla klasy średniej? - PIT.pl

Jak przypomina EY trzeba pamiętać, że pracodawca ma obowiązek naliczać ulgę w każdym miesiącu, jeśli wynagrodzenie brutto miesięczne pracownika mieści się w przedziale 5701 zł brutto, a 11141 zł brutto, chyba że pracownik złoży wniosek o nienaliczanie ulgi dla klasy średniej. Ulga daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty określonej według wzorów wynikających z ustawy PIT.

Trzeba też pamiętać, że ostatecznie w rozliczeniu rocznym o prawie do ulgi przesądza wysokość rocznych przychodów. Wskazany miesięczny limit przychodów służy jedynie potrącaniu przez płatnika miesięcznej zaliczki na PIT.

PIT-2 a dopłata do zeznania rocznego

W 2022 r. zmieniła się kwota wolna od podatku, która wzrosła do 30 000 zł. Obecnie w skali miesiąca jest to 425 zł, a w skali roku 5100 zł. Od 2022 r. kwota zmniejszająca podatek ma zastosowanie w każdym progu podatkowym, czyli również dla pracowników, którzy płacą 32 proc. podatku.

Stąd pracownicy którzy osiągają dodatkowo dochody z innego tytułu niż zatrudnienie na umowę o pracę, mogą spotkać się z dopłatą  do zeznania rocznego za 2022 r.

Pracodawca może odjąć od podatku kwotę zmniejszającą, jeżeli poza przychodami z pracy pracownik:

  1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, który z mocy ustawy stosuje zmniejszenie zaliczki od tego świadczenia;
  2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  3. nie osiąga dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, od których sam jesteś zobowiązany obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy;
  4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Trzeba pamiętać, że podatnikowi przysługuje jedna kwota wolna, którą w przypadku emeryta uwzględnia w zaliczkach organ rentowy. W przypadku przedsiębiorcy kwota ta stosowana jest przy opłacaniu zaliczek na podatek od przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast wieloetatowiec może upoważnić tylko jednego pracodawcę do uwzględniania kwoty wolnej. W przeciwnym wypadku (kilkukrotnego stosowania kwoty wolnej w trakcie roku) podatnik musiałby dopłacać do podatku w rocznym rozliczeniu. Dlatego pracownik ma możliwość niezłożenia u pracodawcy PIT-2 oraz w każdym czasie może wycofać złożony PIT-2.

Polski Ład: Zmiany w portfelach zatrudnionych na umowę o pracę. Złóż ważne oświadczenia - PIT.pl

5000, 8500, 12000 zł kiedy podatnik dopłaci do PIT w 2023 r. 

Doradcy podatkowi z EY policzyli wynagrodzenia pracowników, by wskazać kiedy zajdzie potrzeba dopłaty do PIT w 2023 r. Symulacja dotyczy kwot brutto w wysokości 5000 zł, 8500zł oraz 12000 zł.

5 000 zł  brutto czy warto składać PIT-2?

W pierwszym analizowanym scenariuszu EY przyjmuje wynagrodzenie miesięczne brutto 5000 zł, koszty uzyskania przychodu 250 zł i złożenie PIT-2. Roczne wynagrodzenie netto ulegnie zwiększeniu o 564 zł w porównaniu do zasad w 2021 r., a w rozliczeniu rocznym podatnik nie wykaże zarówno niedopłaty jak i nadpłaty podatku. Podatnikowi nie przysługuje ulga dla klasy średniej.

Jednak przy niezłożeniu PIT-2, przy tych samych pozostałych założeniach, roczne wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie w porównaniu do wynagrodzenia naliczonego według zasad w 2021 roku, a w rozliczeniu rocznym podatnik wykaże nadpłatę podatku w wysokości 1092 zł.

8500 zł brutto wynagrodzenia nadpłata czy niedopłata do PIT?

Przy miesięcznym wynagrodzeniu brutto 8500 zł, kosztach uzyskania przychodu 250 zł oraz złożeniu PIT-2 roczne wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie w porównaniu do wynagrodzenia naliczonego według zasad w 2021 r., a w rozliczeniu rocznym podatnik nie wykaże zarówno niedopłaty jak i nadpłaty podatku. Podatnikowi przysługuje ulga dla klasy średniej. Natomiast przy niezłożeniu PIT-2 wynagrodzenie netto nie zmieni się, a w rozliczeniu rocznym podatnik wykaże nadpłatę podatku w wysokości 528 zł.

12 000 zł brutto wynagrodzenia czy trzeba będzie dopłacić do PIT

Przy miesięcznym wynagrodzeniu brutto 12000 zł, kosztach uzyskania przychodu 250 zł i złożeniu PIT-2 roczne wynagrodzenie netto ulegnie zwiększeniu o 292 zł w porównaniu do wynagrodzenia naliczonego według zasad w 2021 r., a w rozliczeniu rocznym podatnik nie wykaże zarówno niedopłaty jak i nadpłaty podatku. Przy niezłożeniu PIT-2 podatnik otrzyma tyle samo "na rękę", a w rocznym zeznaniu wykaże nadpłatę podatku w wysokości 636 zł.

Przy założeniu miesięcznego wynagrodzenia brutto 11000 zł w okresie od stycznia do listopada 2022 r. oraz 15000 zł w grudniu 2022 r., przy koszcie uzyskania przychodu 250 zł i złożeniu PIT-2 roczne wynagrodzenie netto ulegnie zwiększeniu o 1326 zł, a w rozliczeniu rocznym podatnik będzie miał niedopłatę podatku 1388 zł. Podatnik w skali roku straci 62 zł. Z kolei bez złożenia PIT-2 roczne wynagrodzenie netto ulegnie zwiększeniu o 901 zł w porównaniu do wynagrodzenia naliczonego według zasad w 2021 r., a w rozliczeniu rocznym podatnik będzie miał niedopłatę podatku w wysokości 567 zł. 

Składka zdrowotnaPolski ŁadPodatki 2022Rozliczenie rocznePIT-37PIT-36Ulga dla klasy średniej