Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia

Iwona Maczalska

W 2020 roku dwa święta przypadają w sobotę. Oznacza to, że pracownicy zyskają dodatkowe dwa dni wolne od pracy. Pierwszy taki dzień przypada już w sobotę 15 sierpnia.

» Wymiar czasu pracy w 2021 roku

W najbliższą sobotę 15 sierpnia świętować będziemy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ponieważ święto to przypada w sobotę, pracownicy z tego tytułu zyskują prawo do odebrania dodatkowego dnia wolnego.

Dodatkowe wolne za święto w sobotę 2020

Źródło: shutterstock.com

Święto 15 sierpnia i dodatkowy dzień wolny od pracy

Prawo do odebrania dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, ściśle regulują przepisy Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 130 § 2 KP ,, Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Dla pracowników oznacza to dodatkowy dzień wolny od pracy, dla pracodawców konieczność obniżenia wymiaru czasu pracy i udzielenia dodatkowego dnia wolnego.

Kiedy udzielić dodatkowego dnia wolnego?

Częste wątpliwości budzi termin, w jakim należy udzielić pracownikowi dodatkowego dnia wolnego od pracy. Dodatkowe wolne powinno zostać udzielonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypadło święto. W praktyce jednak najczęściej dnia wolnego udziela się zaraz po święcie. Nie ma jednak przeciwskazań, by wolnego udzielić również dzień przed świętem (w przypadku święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – w piątek 14 sierpnia).

Dni świąteczne w 2020 roku

W 2020 roku liczba dni wolnych od pracy, wliczając soboty i niedziele wyniesie łącznie 113 dni. Wśród nich wypadnie 13 dni świątecznych ustanowionych jako dni ustawowo wolne od pracy. Są nimi:

 •  1 stycznia – Nowy Rok
 •  6 stycznia - Święto Trzech Króli
 •  12 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej nocy
 •  13 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy
 •  1 maja - Święto Państwowe
 •  3 maja - Święto Narodowe
 •  31 maja - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek
 •  11 czerwca - Boże Ciało
 •  15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 •  1 listopada - Wszystkich Świętych
 •  11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
 •  25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 •  26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

W 2020 roku dwa święta przypadające w sobotę

Warto zaznaczyć, że w bieżącym roku wymiar czasu pracy będzie obniżany aż dwa razy. W 2020 roku bowiem aż dwa święta ustawowe przypadną w sobotę. Mowa o świecie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) oraz o drugim dniu Bożego Narodzenia (26 grudnia).

 

Wymiar czasu pracy w 2020 roku

MiesiącŚwiętaLiczba godzin pracyLiczba dni pracyLiczba dni wolnych

Styczeń

- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli

168

21

10

Luty

brak

160

20

9

Marzec

brak

176

22

9

Kwiecień

- 12 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej nocy
- 13 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy

168

21

9

Maj

- 1 maja - Święto Państwowe

- 3 maja - Święto Narodowe
31 maja - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

160

20

11

Czerwiec

- 11 czerwca - Boże Ciało

168

219

Lipiec

- brak

184

23

8

Sierpień

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

160

2011 (wliczono 1 dzień wolnego za święto w sobotę)

Wrzesień

brak

176

228

Październik

brak

176

22

9

Listopad

- 1 listopada - Wszystkich Świętych

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

160

20

10

Grudzień

- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

168

21

10 (wliczono 1 dzień wolnego za święto w sobotę)

Łącznie:

13 dni świątecznych
(7 przypadających w ciągu tygodnia, 6 przypadających w weekendy)

2024

253

113

Źródło: PIT.pl (Opracowanie własne)

Wymiar czasu pracyKodeks pracyHOT