Dochody małoletnich a prawo do ulgi prorodzinnej

Ewelina Czechowicz

Czy małoletni, który osiągnął dochód powyżej kwoty wolnej od podatku może złożyć PIT? Czy jego rodzice mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej? Którą deklarację powinni wypełnić? – tłumaczymy

Do redakcji PIT.pl napisała czytelniczka, której syn osiągnął dochód w kwocie 4000 zł z praktyk uczniowskich. Syn podatniczki jest niepełnoletni, ma 17 lat i jest jej jedynym dzieckiem. Podatniczka zamierza złożyć wspólne rozliczenie za 2020 r. z mężem. Nie wie, jak rozliczyć dochody swojego małoletniego syna.

Dochód małoletniego a PIT rodziców

Osoby wychowujące małoletnie dzieci zarówno własne, jak i przysposobione, mają obowiązek dochody tych dzieci doliczyć do własnych dochodów w rozliczeniu rocznym PIT,  w sytuacji kiedy  przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Tak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o PIT. Niektóre dochody niepełnoletniego dziecka należy jednak rozliczyć w odrębnym zeznaniu. Tak jest m.in.  z dochodami będącymi wynagrodzeniem za praktyki uczniowskie, ich nie dolicza sie do dochodów rodziców, a więc dochodów tych nie będą wykazywać w swoim zeznaniu. Dochody te powinny zostać rozliczone w odrębnym zeznaniu PIT-37 złożonym przez naszą czytelniczkę w imieniu syna.

dochody małoletniego a ulga prorodzinna

Źródło: shutterstock

Dochody, których nie uwzględnia się w zeznaniu rodziców

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o PIT do swoich dochodów rodzice nie mogą doliczyć dochodów:

  1. z pracy dzieci wykonywanej na podstawie:
    1. umowy o pracę
    2. umów zlecenia i umów o dzieło,
    3. praktyk uczniowskich
  2. z niektórych stypendiów
  3. z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku np. książek, zabawek, roweru
  4. dochodu ze sprzedaży nieruchomości osoby małoletniej ( dochód ten nie jest przekazywany rodzicom).

Dochody małoletniego a ulga prorodzinna

W opisanej sytuacji podatniczka  może rozliczyć się wraz z małżonkiem i w sytuacji kiedy ich dochód nie przekracza  112.000 zł skorzystać z ulgi prorodzinnej w w stosunku do niepełnoletniego syna, o którym mowa.

Dochody syna powinny zostać rozliczone w odrębnym zeznaniu PIT-37 złożonym przez podatniczkę w imieniu syna.

Przypominamy, że w stosunku do dzieci małoletnich podatnicy mogą korzystać z tzw. ulgi prorodzinnej bez względu na kwotę uzyskiwanych przez te dzieci dochodów zgodnie art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatki 2021Ulga na dzieciWspólne rozliczenie PITTwój e-PITPIT-11PIT-37Podatek PIT