Do 30 września II rata odpisów na ZFŚS 2022

Iwona Maczalska

30 września br. mija ostatni dzień na przekazanie II raty odpisu na ZFŚS. Ile wynosi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku? Kto musi go zapłacić?

» Wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku

Obecnie wysokość odpisu na ZFŚS ustala się w oparciu o kwotę przeciętnego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2019 roku. Kwotą bazową do obliczeń odpisów jest więc 4434,58 zł. Aktualnie obowiązujące wysokości odpisów na ZFŚS zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne przedstawia poniższa tabela:

Odpis na ZFŚS (obligatoryjny)
1662,97 złNa jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)
2217,29 złNa jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)
221,73 złNa jednego młodocianego pracownikaI rok nauki (odpis 5%)
266,07 złII rok nauki (odpis 6%)
310,42 złIII rok nauki (odpis 7%)
Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
277,16 złNa każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
277,16 złNa każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
343,68 złNa każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

» ZFŚS - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

I rata odpisu na ZFŚS do końca maja druga do końca września 2022

Pracodawcy zobowiązani do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2022 roku przekazują środki w dwóch ratach we wskazanych terminach. Pierwszą ratę zobowiązani byli uiścić na rachunek funduszu do końca maja.

Kolejnym terminem na przekazanie drugiej raty jest 30 września 2022 roku. Należy wówczas przelać pozostałą część odpisów podstawowych oraz odpisy zwiększające.

Odpisy na ZFŚS 2023

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej, na podstawie której ustalane są wysokości odpisów na ZFŚS na kolejny rok kalendarzowy. Zgodnie z przyjętym projektem podstawą naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przyszłym roku będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. (4 434,58 zł). Oznacza to zamrożenie wysokości odpisów na ZFŚS w 2023 roku. Więcej na ten temat w artykule ,,Wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku". 

Kto zobowiązany jest do stworzenia ZFŚS?

Obowiązek ten dotyczy podmiotów, które od 1 stycznia 2022 r. zatrudniają:

  • minimum 50 pracowników (pełne etaty),
  • od 20 do 49 pracowników (pełne etaty), gdy o utworzenie ZFŚS wnioskuje zakładowa organizacja związkowa.

To jednak nie wszystko. Także jednostki sektora budżetowego i samorządowego mają obowiązek tworzenia ZFŚS i to niezaleznie od tego, ilu zatrudniają pracowników. W sytuacji dobrowolnego utworzenia ZFŚS przez inne podmioty nie obowiązuje konkretna wysokość odpisów i terminy ich przekazania.

 

Podstawa prawna:

Ustawia z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2021, poz. 746)

 

ZFŚS