Dłuższy termin na rozliczenie PIT 2023. Czy pracownicy później otrzymają PIT-11?

Iwona Maczalska

Rok 2023 będzie pierwszym, w którym niektórzy podatnicy będą mogli rozliczyć swoje zeznania PIT w dłuższym czasie. Czy konsekwencją tego będzie wydłużenie terminu na przekazanie pracownikowi informacji PIT-11 w 2023 roku?

» PIT-11 online - Jak rozliczyć PIT 2022/2023

Polski Ład wprowadził ogrom zmian podatkowych. Niektóre z nich zaczną obowiązywać dopiero 1 stycznia 2023 roku. Mowa m.in. o wydłużeniu terminu na rozliczenie niektórych deklaracji PIT. Czy dotyczy to również terminu przekazania druku PIT-11 pracownikom?

Kiedy pracownicy otrzymają PIT-11 w 2023 roku

Źródło: shutterstock

» Która wersja PIT-11 właściwa do rozliczeń podatku PIT w 2023 roku - 28. czy 29.?

Pracownicy oczekują szybkiego doręczenia PIT-11

Informacja PIT-11 jest jednym z ważniejszych druków, jakie pracodawca przekazuje pracownikowi. Na druku PIT-11 pracownik otrzymuje bowiem informację o uzyskanych przez siebie przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w całym poprzednim roku. Pracownicy z niecierpliwością oczekują na dostarczenie tego druku. Dzięki niemu mogą bowiem wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego swoje zeznanie podatkowe, co w konsekwencji skutkuje szybszym uzyskaniem zwrotu podatkowego.

Jaki termin na doręczenie pracownikom deklaracji PIT-11 w 2023 roku

W myśl obowiązujących przepisów pracodawca będący płatnikiem zaliczek na podatek PIT ma ściśle wyznaczony termin, w jakim musi przekazać informację PIT-11 swoim pracownikom. Dotychczas przypadał on 28 lutego. Czy termin ten zostanie wydłużony?

Nie. Nowe przepisy Polskiego Ładu nie wydłużyły terminów składania druków przez płatników składek. Pracodawcy w 2023 roku nadal będą zobowiązani do przekazania PIT-11 elektronicznie do końca stycznia do urzędu skarbowego i do dotrzymania terminu 28 lutego dla przekazania informacji swojemu pracownikowi. Oznacza to, że pracownicy będą mogli dokonać rozliczeń zeznań PIT w dotychczasowym terminie.

Dłuższy termin na rozliczenie PIT 2023. O jakie deklaracje chodzi?

Za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu, począwszy od przyszłorocznych rozliczeń PIT za 2022 rok, zmienią się terminy rozliczeń rocznych deklaracji podatkowych tj. PIT-28 (ryczałt, wynajem nieruchomości), czy PIT-28S (ryczałt). Będzie on przypadał 30 kwietnia (2 maja w 2023 roku), a nie jak dotychczas na koniec lutego. Oznacza to, że nowy termin będzie ujednolicony i przypadnie tego samego dnia, co w przypadku pozostałych druków PIT. Najpopularniejsze zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36 nadal będą składane w terminie do końca kwietnia 2023 roku. Tutaj termin składania zeznań nie został zmieniony. Więcej w artykule ,, Do kiedy PIT za 2022 rok? Nowe terminy rozliczeń”.

PIT-11PIT-37Rozliczenie rocznePodatki 2023Polski Ład