Pobierz e-pity 2019

Deklaracje do rozliczeń PIT za 2013 rok już dostępne

Iwona Maczalska 05.12.2013 09:00 (aktualizacja: )

Udostępniamy nowe deklaracje PIT służące rozliczeniu podatku PIT za 2013 rok. Deklaracje występują w formacie PDF, umożliwiającym swobodną edycję, zapisanie i wydrukowanie w darmowym programie Adobe Reader.

Przypomnijmy, że nowe deklaracje PIT mające zastosowanie od 1 stycznia 2014 roku zmieniły się za sprawą następujących rozporządzeń:

  1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2013 poz. 1303) – zmieniającego deklaracje:  PIT-40, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-36L, PIT-39, PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/B, PIT/Z,PIT-ZG

  2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2013 poz. 1054) – zmieniającego deklaracje PIT-11, PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-12, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-R, IFT-1/IFT1R

  3. Rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2013 poz. 1358) – zmieniającego deklaracje PIT-28,PIT-16A, PIT-19A,PIT-28/A, PIT-28/B,

  4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (Dz.U. 2013 poz. 1288) – zmieniającego deklarację PIT-2K,
     
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe (Dz.U. 2013 poz. 1266) – zmieniający deklarację PIT-14.

Deklaracje występujące w formacie PDF, umożliwiającym swobodną edycję, zapisanie i wydrukowanie w darmowym programie Adobe Reader – dostępne są tutaj

Nowy wzór wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej PIT-16

Ministerstwo Finansów przygotowało również nowy wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Nowy wzór PIT-16 określa projekt rozporządzenia Ministerstwo Finansów z dnia 10 października w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

<< więcej o nowym wniosku

 

Iwona Maczalska,
PIT.pl