Czy w rozliczeniu PIT przygotowanym przez MF w Twój e-PIT uwzględnione są ulgi podatkowe?

Iwona Maczalska

Już od 15 lutego podatnicy mogą logować się do Twój e-PIT i zaglądać do swoich wstępnie wypełnionych rozliczeń PIT, przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Czy rozliczenia te zawierają wszystkie przysługujące podatnikowi ulgi? Czy może podatnik musi samodzielnie dodać je do deklaracji?

» Od dziś start usługi Twój e-PIT. Wypełniony PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 dostępny po zalogowaniu

15 lutego wystartowała rządowa usługa Twój e-PIT 2021. Choć nie obyło się bez małych problemów technicznych, podatnicy mogą już swobodnie logować się do serwisu e-Urząd Skarbowy i pobierać swoje roczne zeznania PIT za 2020 rok. Zanim je jednak zaakceptujemy i tym samum wyślemy do urzędu skarbowego, warto skontrolować, czy przygotowana przez MF deklaracja PIT, aby na pewno uwzględnia wszystkie ulgi i odliczenia podatkowe, przysługujące podatnikowi w 2021 roku.

Twoj e-PIT: ulgi i odliczenia 2021

Źródło: Twój e-PIT

Skontroluj ulgi i odliczenia zawarte w PIT udostępnionym w Twój e-PIT

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że w zdecydowanej większości udostępnionych deklaracji PIT, podstawowe ulgi i odliczenia przysługujące podatnikowi, będą uwzględnione w przygotowanej przez MF deklaracji podatkowej. Radzi jednak, by dokonać dokładnej jej weryfikacji. Może się bowiem okazać konieczne uzupełnienie poszczególnych ulg i odliczeń podatkowych, szczególnie tych, które wymagają od podatnika ich udokumentowania np. ulga na leki rozliczana w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Ulga na dziecko w Twój e-PIT

Ulga na dziecko powinna zostać uwzględniona w rocznym rozliczeniu PIT, udostępnionym w Twój e-PIT szczególnie, jeżeli w zeszłorocznych rozliczeniach za 2019 rok podatnik w PIT/O wykazał ulgę na dzieci w pełnej wysokości za okres 12 miesięcy. Ulga ta wówczas została automatycznie przeniesiona i przypisana podatnikowi.

Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku dziecka nowonarodzonego. Ulgi dotyczące tych dzieci również będą uwzględnione w PIT. Stanie się to dzięki integracji usługi Twój e-PIT z rejestrem PESEL.

W rozliczeniu PIT nie znajdziemy natomiast uwzględnienia ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko. W takim przypadku rodzice tych dzieci będą zobowiązani do uzupełnienia wstępnie wypełnionego zeznania PIT o wskazaną ulgę.

Ulga dla młodych. Czy będzie uwzględniona w Twój e-PIT?

Wątpliwości podatników budzi również kwestia uwzględnienia w przygotowanych zeznaniach PIT w usłudze Twój e-PIT ulgi dla osób młodych. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej ,,Tzw. ulga dla młodych (czyli dla osób do 26. roku życia) będzie automatycznie uwzględniona na podstawie informacji z PIT-11 (w wersji 25 i 26 formularza):

  • jeśli podatnik złożył pracodawcy oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla młodych w trakcie 2020 roku i pracodawca pobrał zaliczki na podatek – wówczas otrzyma e-PIT z wyliczoną ulgą dla młodych i informacją o zaliczce, którą pracodawca pobrał, a której zwrot mu przysługuje,
  • jeśli dochody podatnika w całości są objęte ulgą, to po zalogowaniu w usłudze otrzyma taką informację i nie musi wówczas składać PIT. Uwaga: jeśli jednak ma dodatkowe dochody (np. z najmu) do samodzielnego wykazania w zeznaniu podatkowym, wówczas uzupełnia i wysyła swój e-PIT,
  • jeśli oprócz dochodów, które są objęte ulgą dla młodych, podatnik posiadał także inne dochody podlegające opodatkowaniu (np. przekroczył próg, objęty ulgą) – to wówczas zostanie mu udostępnione zeznanie PIT w usłudze.

Twój e-PIT: Ulgi i odliczenia

Źródło: KAS

Brak ulgi w zeznaniu udostępnionym w Twój e-PIT. Co robić?

Podatnicy, którzy po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT i zapoznaniu się z rocznym rozliczeniem PIT za 2020 rok stwierdzą, że nie zostały w niej uwzględnione wszystkie przysługujące podatnikowi ulgi i odliczenia, mogą w łatwy sposób dodać do swojej deklaracji PIT nowe ulgi. Wystarczy skorzystać z przycisku dodaj ulgi, znajdującego się obok Twojego rozliczenia PIT, a następnie na wyświetlonej liście dostępnych ulg i odliczeń – wybrać tą, która nas interesuje.

Twój e-PITPIT-37PIT-36Rozliczenie roczneUlga rehabilitacyjnaUlga na dzieciOdliczenia w PIT