Czas pracy 2023. W przyłym roku pracownicy popracują krócej

Iwona Maczalska

Wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku pracownicy mogą liczyć na krótszy wymiar czasu pracy. Przepracują oni w skali całego 2023 roku 2000 godzin. To mniej niżeli w bieżącym 2022 roku.

» Czas pracy w lipcu 2022 roku. Kolejny długi weekend dopiero w sierpniu

Wymiar czasu pracy obowiązuje w danym okresie rozliczeniowym. Okresy rozliczeniowe w zakładzie pracy mogą wynosić jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, a najdłuższy nawet 12 miesięcy. W 2023 roku wymiar czasu pracy będzie krótszy i wyniesie 2000 godzin. Pracownicy zyskają również jedendodatkowy dzień wolny od pracy, z uwagi na jedno święto, które przypadnie w 2023 roku w sobotę. 

» Odpoczynek pracownika: dobowy i tygodniowy. Ile powinien wynosić?

Krótszy czas pracy w 2023 roku

Czas pracy pracowników regulują przepisy Kodeksu pracy. W myśl art. 129 §1 maksymalny czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym tygodniu pracy, dla których dniem wolnym od pracy jest sobota w 2023 roku, w trakcie 250 dni pracy, przepracują 2000 godzin. Oznacza to, że w przyszłym, 2023 roku przepracują o 8 godzin mniej niżeli w 2022 roku (2008 godzin).

 

Czas pracy 2023

Źródło: shutterstock

Czas pracy i dni wolne pracowników w 2023 roku

W 2023 roku występuje jeden dzień świąteczny przypadający w sobotę. Do wymiaru czasu pracy należy zatem dodać 1 dzień wolny od pracy. Oznacza to, że w 2023 roku:

 • liczba godzin pracy wyniesie 2000,
 • liczba dni pracy wyniesie 250 dni,
 • liczba dni świątecznych wyniesie 115.

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Wymiar czasu pracy w 2023 roku

MiesiącŚwiętaLiczba godzin pracyLiczba dni pracyLiczba dni wolnych

Styczeń

- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli

168

21

10

Luty

brak

160

20

8

Marzec

brak

184

23

8

Kwiecień

- 9 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej nocy
- 10 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy

152

19

11

Maj

- 1 maja - Święto Państwowe

- 3 maja - Święto Narodowe
- 23 maja - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

168

21

10

Czerwiec

- 8 czerwca - Boże Ciało

168

219

Lipiec

- brak

168

21

10

Sierpień

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

176

22

Wrzesień

brak

168

219

Październik

brak

176

22

9

Listopad

- 1 listopada - Wszystkich Świętych

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

160

20

10 (wliczono 1 dzień wolnego za święto w sobotę)

Grudzień

- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

152

19

12 

Łącznie:

13 dni świątecznych
(7 przypadających w ciągu tygodnia, 6 przypadających w weekendy)

2000

250

115

* W 2023 roku jedno święto przypada w sobotę (11 listopad - Narodowe Święto Niepodległości).

Liczba niedziel w 2023 rokuŚwięta przypadające w niedzielę
Łącznie 53 niedziele

1 stycznia - Nowy Rok

9 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej nocy

28 maja - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Święta w 2023 roku

W 2023 roku wystąpią następujące dni świąteczne:

 • 1 stycznia - Nowy Rok (niedziela),
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli (piątek),
 • 9 kwietnia - pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela),
 • 10 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),
 • 1 maja - Święto Państwowe (poniedziałek),
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja (środa),
 • 28 maja - pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela),
 • 8 czerwca - dzień Bożego Ciała (czwartek),
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (wtorek),
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych (środa),
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (sobota),
 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek),
 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia (wtorek).

Wymiar czasu pracyKodeks pracyFormy zatrudnienia