Błędy w PIT-11. Kiedy należy skorygować PIT-11

Redakcja PIT.pl

Sporządzając informację PIT-11 może dojść do wystąpienia błędów. Co robić w takiej sytuacji? Czy każdorazowo należy dokonywać korekty PIT-11?

» Informacja PIT-11 w 2021 roku: komu i w jakim terminie?

Wykazane na PIT-11 zaliczki powinny pokrywać się ze stanem faktycznym, jaki miał miejsce w danym roku podatkowym. Może się jednak zdarzyć, że pracodawca popełni błędy zarówno przy obliczaniu zaliczek, jak i ich pobieraniu na podatek dochodowy, a tym samym błędnie sporządzi PIT-11 dla pracownika. Co w takiej sytuacji?

Błędy w PIT-11 - co robić?

Źródło: shutterstock

» Jaką wersję PIT-11 wyślemy w 2021 roku?

Błędnie odprowadzone zaliczki PIT - co robić?

Pracodawca, czyli płatnik, powinien sporządzić korektę deklaracji i przekazać ją do Urzędu Skarbowego oraz pracownikowi we właściwym terminie. W wyniku korekty rozliczenia rocznego może być wymagana dopłata podatku, ale może także wystąpić sytuacja odwrotna, kiedy to podatnik otrzyma zwrot podatku.

Korektę informacji i deklaracji podatkowych można złożyć do momentu ich przedawnienia, a w tym przypadku następuje ono po pięciu latach, licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja. Dla przykładu, zeznanie za 2020 rok korygować można aż do końca 2026 roku.

Inne błędy w PIT-11: kiedy należy dokonywać korekty

Nie wszystkie informacje w deklaracji PIT-11 wymagają korekty. Których nie trzeba poprawiać?

  1. Nieaktualny adres zamieszkania pracownika – jeżeli pracodawca posługiwał się danymi, które miał w aktach osobowych pracownika, a ten nie poinformował go o zmianie danych. Pracownik w swoim zeznaniu rocznym powinien wskazać adres zamieszkania właściwy na dzień 31 grudnia 2020 roku. W tej sytuacji US może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienia i złożenie korekty.
  2. Błędna kwota kosztów uzyskania przychodów – jeżeli uwzględnione koszty przy pobieraniu zaliczki wynikały z dokumentów złożonych przez pracownika. W tej sytuacji pracownik może w składanym zeznaniu rocznym wykazać kwotę kosztów w prawidłowej wysokości. Może to skutkować nadpłatą lub niedopłatą podatku.
  3. Złożenie deklaracji do niewłaściwego urzędu skarbowego – US, do którego trafił PIT-11 sam przekaże informacje do właściwego dla podatnika oddziału US.

Najważniejsze informacje o PIT-11:

  • W 2021 r. PIT-11 za 2020 r. można złożyć WYŁĄCZNIE elektronicznie (e-deklaracje).
  • Ze względu na konieczności wykazania rozliczenia ulgi dla osób młodych, to jest do 26. roku życia zmianom uległ formularz informacji podatkowej PIT-11.

Najważniejsze daty dla pracodawcy:

  • Termin przekazania PIT-11 do Urzędu Skarbowego – tylko do 1.02.2021 roku
  • Termin przekazania PIT-11 pracownikowi – do 1.03 2021 roku
PIT-11Agata Gołdyn, Ekspert ds. kadr i płac, TwentyTwenty Accounting

 

PIT-11Rozliczenie rocznePłatnik PIT