3 miesiące więcej na złożenie zeznania CIT-8 za 2021 r. [projekt]

Ewelina Czechowicz

W wykazie prac legislacyjnych opublikowano projekt rozporządzenia przedłużającego termin złożenia zeznania rocznego CIT-8 o trzy miesiące, do dnia 30 czerwca 2022 r. 

Jest 15 marca. Od ponad miesiąca czekamy na publikację rozporządzenia w sprawie przedłużenia CIT-8

Ministerstwo Finansów wprowadzając te zmiany wychodzi  naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców. Wcześniej przedstawiono projekt  wydłużający czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r. Teraz więcej czasu mają zyskać również podatnicy rozliczający estoński CIT oraz składający CIT-8.

17 marca minister podpisał rozporządzenie o wydłużeniu terminu do 30 czerwca 2022

3 miesięce więcej na złozenie zeznania CIT-8

Zgodnie z treścią projektu, przedłuża się do dnia 30 czerwca 2022 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

  1. złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r.,
  2. wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok i na złożenie zeznań CIT - PIT.pl

3 miesiące więcej na złożenie CIT-8

Źródło: shutterstock

Estoński CIT – wydłużenie terminu na rozliczenie

W przypadku podatników na estońskim CIT projektodawcy także wydłużają termin na rozliczenie do 30 czerwca 2022 r. Zgodnie z treścią projektu: Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2022 r. termin do wykonania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązku, o którym mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 marca 2022 r.

Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie?

Rozporządzenie ma wejść w z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Z trescią projektu można zapoznać się tutaj:

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Podatki 2022Podatki 2021Rozliczenie roczneCITKsięgowość