Czy termin na CIT-8 za 2021 rok mija 31 marca? Kiedy rozporządzenie z przedłużeniem?

Katarzyna Sudaj

Od miesiąca czekamy na publikację rozporządzenia w sprawie przedłużenia CIT-8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 11 lutego br. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych nadal czeka na podpis ministra i publikację w Dzienniku Ustaw.

Termin na CIT-8 za 2021 rok mija 31 marca? Czy zostanie przedłużony?
Źródło: shutterstock.com

Księgowi i podatnicy podatku CIT spodziewają się - podobnie jak rok temu - przesunięcia terminu na złożenie deklaracji CIT-8. Argumentem za wydłużeniem terminów podatkowych i księgowych są skutki trwającej pandemii (absencja pracowników spowodowana chorobami) oraz duże zaangażowanie księgowych z powodu nowych zasad prawnych wynikających z Polskiego Ładu.

Aktualizacja: 

17 marca 2022 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Na podstawie rozporządzenia, do 30 czerwca 2022 r., zostały przedłużone terminy na:

  • złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB),
  • złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E),
  • wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.

Przed weekendem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie przedłużające terminy ewidencyjne i sprawozdawcze dla sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r. Sprawozdanie finansowe to nie to samo co zeznanie podatkowe, ale sporządzenie obu jest ściśle powiazane.

Podpisanie sprawozdania finansowego i odpowiedzialność za sprawozdanie

Od 11 lutego czeka projekt rozporządzenia w sprawie zeznań podatkowych CIT-8

Już 11 lutego pojawił się w wykazie prac legislacyjnych projekt rozporządzeniawydłużającego o 3 miesiące obecny termin na złożenie CIT-8.  Po opiniowaniu i konsultacjach był on na etapie komisji prawniczej w dniu 9 marca 2022 i nadal nic nie zmieniło się.

Ustawowy termin na rozliczenie zeznania CIT-8 mija 31 marca. Przypomnijmy, że rok temu ministerstwo na ostatnia chwilę opublikowało rozporządzenie o wydłużeniu terminu. W Dzienniku Ustaw pojawiło się ono dopiero 29 marca 2021 roku, na dwa dni przed końcem okresu składania zeznań podatkowych dla osób prawnych.

Pozostaje czekać na skierowanie projektu do podpisu ministra i publikację rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Dopiero wtedy będziemy pewni wydłużenia terminu do 30 czerwca 2022 roku.

CITKsięgowośćPodatki 2022HOT