1 proc. z PIT dla uciekających z wojny w Ukrainie, te pieniądze do potrzebujących nie trafią szybko

Ewelina Czechowicz

Od 24 lutego 2022 r. trwa wojna w Ukrainie. Z jej powodu w Polsce jest już ponad 1 mln Uchodźców, dla których Polacy  przekazują pomoc. Jedną z możliwości wsparcia jest przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Warto pamiętać, że środki ofiarowane w ten sposób nie trafią szybko do potrzebujących. Kiedy fiskus przekaże je OPP?  I jak przekazać pomoc w PIT? - wyjaśniamy

Jak przekazać 1 proc. na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) w usłudze Twój e-PIT?

PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik, który przekazywał 1 proc. latach ubiegłych ma wskazaną OPP, której przekazał 1 proc. swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1 proc. podatku należnego). Wypełniając  rozliczenie PIT online 2021, w pole „Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer KRS wybranej OPP. Mogą to zrobić podatnicy rozliczający PIT-y 28, 36, 36-L, 37 i 38.  Gdzie wpisać dane OPP, w : 

  • PIT 36 (w części P)
  • PIT 36L (w części O)
  • PIT 37 (w części I)
  • PIT 38 (w części H)
  • PIT 39 (w części H)
  • PIT-28 (w części M)

Jeżeli OPP nie znajduje się w wykazie, pozycja dotycząca OPP będzie pusta. Wiele fundacji zachęca aktualnie do wpłat, ponieważ ich celem jest pomoc uciekającym z wojny. Jednak trzeba pamietać ze środki nie trafiają do OPP szybko.

1% dla OPP w PIT za 2021 r. - ostatni raz na starych zasadach - PIT.pl

1 proc. dla uciekających z wojny

Źródło: shutterstock

Kiedy środki z 1 proc. dla OPP trafią do potrzebujących?

Zgodnie z art. 45c ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, przekazuje na rzecz organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego, wynikającego z zeznania albo z korekty zeznania podatkowego podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z ust. 4 wspomnianego artykułu kwoty 1 proc. „naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy właściwy do przekazania 1 proc. podatku podany przez organizację pożytku publicznego”.

Może się zatem okazać, że przekazany 1 proc. podatku trafi do OPP dopiero w lipcu 2022 r. 

Polski Ład: 1% podatku dla OPP w 2022 r. na starych zasadach. W 2023 r. ograniczone wpływy - PIT.pl

1 procent dla OPPTwój e-PITPodatki 2021Odliczenia w PITPIT-36PIT-37Podatek PITFormy opodatkowania