1,5 proc. dla OPP

Zmiany w deklarowaniu informacji przez OPP

Piotr Szulczewski

Korzystając z programów komputerowych do rozliczeń podatkowych za 2022 r., uzyskać możesz informację, czy program pozwala wybrać dowolną organizację pożytku publicznego, czy też przekazać 1,5% można wyłącznie na rzecz organizacji dedykowanej. W stosunku do lat poprzednich od rozliczeń za 2019 rok zmieniły się dopuszczalne formy reklamy organizacji pożytku publicznego.

Programy do rozliczenia podatku PIT

Źródło: shutterstock

Zmiany w przepisach uszczegółowiło rozporządzenie z dnia 24 października 2018 r. przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2053). Rozporządzenie to, określa m.in. treść komunikatu informującego podatnika o finansowaniu bądź współfinansowaniu akcji promocyjnych (np. reklamy) ze środków pochodzących z 1,5% przekazanego tej organizacji przez podatników. Zmiana ta powoduje, że adresat kampanii reklamowych zachęcających do przekazania 1,5% podatku będzie poinformowany, czy kampania była finansowania, była współfinansowana czy też nie była finansowana ze środków pochodzących z wcześniej uzyskanego 1,5% podatku. W efekcie podatnik będzie już wstępnie wiedział, czy przekazuje swój 1,5% na rzecz organizacji wykorzystującej 1,5% podatku na cele inne niż statutowe.

Uwaga !

Obowiązek zamieszczania informacji dotyczy wyłącznie akcji promocyjnych zachęcających do przekazywania 1,5% podatku na rzecz OPP. Informacja ta nie musi znaleźć się natomiast na reklamach promujących samo OPP (a więc informacja o organizacji, nawet z KRS, bez zachęcenia do akcji 1,5% podatku może nie zawierać informacji o pochodzeniu środków na finansowanie akcji).

Programy komputerowe do rozliczeń PIT ze zmianami

Zmiany dotknęły kampanii reklamowych zachęcających do przekazania 1,5%, lecz nie ominęły również programów komputerowych służących wypełnianiu zeznania podatkowego PIT. Do tej pory wiele programów dostępnych na rynku udostępnianych było podatnikowi nieodpłatnie, w zamian za przekazanie 1,5% wyłącznie na rzecz OPP wskazanych w programie. Podatnik decydujący się na skorzystanie z programu do rozliczeń PIT automatycznie pozbawiany był możliwości przekazania 1,5% interesującej go organizacji.

Obecnie każdy program komputerowy, który nie umożliwia przekazania 1,5% na rzecz dowolnej organizacji musi zawierać czytelny oraz umieszczony w widocznym miejscu następujący komunikat:

„Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.”

Jeżeli program daje taką możliwość powinien się w nim znaleźć komunikat:

„Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego

Uwaga !

Informacje te powinny być umieszczone tak, aby ,,tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter”.

W przypadku programów PIT udostępnianych na płycie CD, komunikat ten powinien znajdować się również na opakowaniu.

Uwaga!

O wspomnianym ograniczeniu podatnik powinien być poinformowany jeszcze zanim przystąpi do wypełniania zeznania podatkowego.

1 procent dla OPP