ABC podatku VAT

Czynności opodatkowaneeFakturaFaktury - faktura VAT - jaka fakturaJestem VATowcem - Poradnik VATKasy fiskalne - VATKorekty faktur - faktura korygująca - Zasady korygowaniaMiejsce świadczenia - dostawy towarów i świadczenia usługObowiązek podatkowyOdliczenia VATOkazjonalne przewozy autobusami 2012 - Stawki i zasadyPodstawa opodatkowania - dostawa towarów i usługPrzypadki szczególne - stawki VATRachunki i bez rachunku - Podatek VATRolnik Ryczałtowy - Działalność rolniczaSamochód a VAT - podatek VAT a zakup samochodu - odliczenie VATStawki VAT 2011/2019 zasady i PKWiU - stawki, stawka VATTax free - ZasadyWierzytelności nieściągalne - VAT ZasadyZwolnienia podmiotowe - WarunkiZwolnienie z podatku - Podatek VAT

Fiskalizacja kasy - Kasy fiskalne

Pojęciem fiskalizacji określa się przygotowanie i przystąpienie do ewidencjonowania na kasie fiskalnej w trybie fiskalnym oraz zaprzestanie ewidencjonowania w innych trybach ...

Fiskalizacja kasy - Kasy fiskalne

Korekta paragonu - kasy fiskalne

Prawo nie zna terminu korekty paragonu fiskalnego, kwestii tej nie regulują przepisy, więc stosowanie rozwiązań korygowania wypracowane zostało przez praktykę. Teoretycznie nie jest ono obowiązkowe, ale może być przydatne ...

Dublowanie numerów faktur VAT

Faktury o tym samym numerze: Nie do rzadkości należy przypadek, że podatnik wystawi dwa razy tę samą fakturę, tzn. fakturę z tym samym numerem. Co zatem uczynić, aby w takiej sytuacji nie mieć kłopotów w razie kontroli?

Zmiana stawek VAT a usługi na przełomie roku

Nowy rok 2011 wita zmianami w zakresie zwolnień oraz naliczaniem podatku VAT według innej niż dotychczas, wyższej stawki podatku. Problem w tym, że zmiana wysokości stawki VAT wpływa na cenę towarów i usług (na kwotę brutto). Powstaje pytanie, jak postąpić i jakimi stawkami opodatkować usługi realizowane na przełomie roku oraz co w przypadku usług realizowanych w okresach rozliczeniowych.

Okazjonalne przewozy autobusami - Stawki i zasady VAT

Od 1 stycznia 2011 r. w przypadku świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium Polski, kierujący pojazdem, w trakcie wykonywania tych przewozów zobowiązany jest do posiadania potwierdzenia lub wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego kopii potwierdzenia zarejestrowania tego podatnika jako podatnika VAT czynnego ...

Samochody z kratką - Samochód a VAT

Zarówno przy zakupie pojazdu, przy jego wytworzeniu, leasingu, zakupie paliw ustawodawca przewidział wyjątki od reguły, jaką jest ograniczenie prawa do odliczenia podatku VAT. Wyjątki te związane są z cechami pojazdu...

Protetyka - Stawki VAT

Protetyka: Podatników obracających protezami dentystycznymi, implantami itp. materiałami objęto w tym roku dużymi zmianami w zakresie podatku VAT. W założeniu zmiany te miały doprowadzić do podwyższenia stawki VAT na tego rodzaju wyroby, jednak pomysł Fiskusa okazał się w tym wypadku dla podatników kłopotliwy.

Kuśnierz - Stawki VAT

Od 1 października 2006r. rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obniża stawkę VAT do 7% na niektore usługi, w tym na usługi kuśnierskie.

Zieleń miejska - Stawki VAT

Zieleń miejska: Stawka VAT na utrzymanie zieleni miejskiej zależy od sposobu formułowania dokumentów przetargowych, tego rodzaju uslugi są bowiem nabywane w drodze zamówień publicznych...