Pobierz e-pity 2019

Podatek VAT

ABC podatku VATJednolity Plik KontrolnyKlasyfikacje

Szacowanie podstawy - Podstawa opodatkowania

W przypadku gdy na kupującego zostały nałożone ograniczenia w dysponowaniu lub używaniu towaru, wynikające z umowy, z wyjątkiem przypadków, gdy ograniczenia są wymagane na podstawie ....

Odliczenia VAT - Zasady

Czynny podatnik VAT, podatek płaci wyłącznie od wartości dodanej. Oznacza to tyle, że naliczając podatek VAT, ma jednocześnie prawo odliczać go przy nabyciu towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością opodatkowaną. Podatnik odliczać może zarówno kwoty ...

Dodatkowe dane na fakturze VAT

Dane na fakturze: W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą niż 22% oraz zwolnionych od podatku nazwa towaru lub usługi obejmuje również ... a także faktury: paliwa, gdy nabywca wystawia fakturę, akcyza, usługi opodatkowane u nabywcy, telekomunikacja, obowiązek podatkowy

Brak danych na fakturze VAT

Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.... oraz jak kwota podatku na fakturze

Rolnik ryczałtowy VAT - VAT w praktyce

Dla rolnika ryczałtowego dostawa produktów rolnych pochodzących z jego własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez tego rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez tego rolnika ryczałtowego są zwolnione z podatku VAT. Ze statusem rolnika ryczałtowego wiążą się dodatkowe ułatwienia w zakresie podatku VAT