Pobierz e-pity 2019

Podatek VAT

ABC podatku VATJednolity Plik KontrolnyKlasyfikacje

Komis: zmiany prawa - Stawki VAT

Komis: W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług umowa komisu jest opodatkowana na innych zasadach podatkiem dochodowy, a na innych podatkiem VAT. Dla celów podatku dochodowego komis jest usługą, w związku z czym komisant (prowadzący komis) wystawia komitentowi (sprzedawcy) rachunek za wykonaną usługę...

Wzór Lisaka - Samochód a VAT

Wzór Lisaka: Rozliczenia VAT związane z zakupem, sprzedażą i użytkowaniem samochodu przez podatnika VAT. Temat odliczania podatku naliczonego wynikającego z wydatków na rzecz samochodu w firmie od dawna jest tematem pełnym niewiadomych. Wciąż zadawane są te same pytania, wciąż pojawiają się wątpliwości. Nie ma tu znaczenia zmiana ustawy o VAT, ponieważ temat ciągle pozostaje ten sam...

Wierzytelności nieściągalne - VAT Zasady

Od 2005 r. istnieje możliwość korekt podatku VAT przez podatników, którzy podatek zapłacili jednak nie uzyskali zapłaty od kontrahenta za świadczone usługi lub wydane towary. Zasady rozliczania korekty uległy znaczącej modyfikacji od 1 stycznia 2013 r, czyniąc ją znacznie bardziej rygorystyczną ...

Miejsce świadczenia - dostawy towarów i świadczenia usług

Zasada ogólna: Ogólna zasada ustalenia miejsca wykonania usługi zależy od tego, czy świadczenie dokonywane jest na rzecz podatnika czy na rzecz niepodatnika podatku. W teorii obowiązuje zatem inne ustalenie miejsca świadczenia między podmiotami profesjonalnymi (bussines – bussines) oraz na rzecz konsumenta (bussines – konsument).

Kwiaciarnia - Stawki VAT

Kwiaciarnia: Stawki VAT na bukiety i wieńce są niezależne od stawek na towary zużyte w ich produkcji właśnie ze względu na fakt, iż kwiaciarnia dokonuje dostawy gotowego produktu - bukietu czy wieńca - który jest sklasyfikowany odrębnie od części składowych: kwiatów, szarf, jodły, drutu...