Podatek VAT

ABC podatku VATJednolity Plik KontrolnyKlasyfikacje

Samochody z kratką - Samochód a VAT

Zarówno przy zakupie pojazdu, przy jego wytworzeniu, leasingu, zakupie paliw ustawodawca przewidział wyjątki od reguły, jaką jest ograniczenie prawa do odliczenia podatku VAT. Wyjątki te związane są z cechami pojazdu...

Protetyka - Stawki VAT

Protetyka: Podatników obracających protezami dentystycznymi, implantami itp. materiałami objęto w tym roku dużymi zmianami w zakresie podatku VAT. W założeniu zmiany te miały doprowadzić do podwyższenia stawki VAT na tego rodzaju wyroby, jednak pomysł Fiskusa okazał się w tym wypadku dla podatników kłopotliwy.

Kuśnierz - Stawki VAT

Od 1 października 2006r. rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obniża stawkę VAT do 7% na niektore usługi, w tym na usługi kuśnierskie.

Zieleń miejska - Stawki VAT

Zieleń miejska: Stawka VAT na utrzymanie zieleni miejskiej zależy od sposobu formułowania dokumentów przetargowych, tego rodzaju uslugi są bowiem nabywane w drodze zamówień publicznych...

Optyk okularowy - Stawki VAT

Doradztwo czy szkolenie: Pkt 7 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia z podatku dochodowego usługi w zakresie edukacji, ex 80 PKWiU. Zgodnie z objaśnieniami do sekcji M dział 80 PKWiU, dział ten obejmuje: usługi przedszkoli; usługi w zakresie szkolnictwa podstawowego; usługi w zakresie szkolnictwa wyższego niż podstawowe i średnie; usługi w zakresie szkolnictwa dla dorosłych oraz innych form kształcenia. Wydawać by się mogło, że usługi szkoleniowe zakwalifikować można by do „innych form kształcenia”, gdyby nie przepis art.83a ustawy o systemie oświaty...

Rolnik ryczałtowy VAT

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika VAT przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa.

Towary używane definicje - Stawki VAT

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wyeliminowana została z ustawy o VAT definicja towarów używanych dla celów stosowania zwolnienia z podatku VAT dostawy takich towarów będących ruchomościami, jeżeli podatnik przy nabyciu nie posiadał prawa odliczenia podatku VAT, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel ...