Pobierz e-pity 2019

Podatek VAT

ABC podatku VATJednolity Plik KontrolnyKlasyfikacje

ePprzechowywanie - eFaktura

Na rynku istnieje dowolność co do metody przechowywania faktur wysłanych elektronicznie. Można zatem: - Fakturę wydrukować i traktować ją jak każda inną dosłaną standardowo fakturę VAT, - Fakturę wystawioną lub otrzymaną elektronicznie – przechowywać formie elektronicznej...

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT i jego utrata

Rezygnacja odbywa się poprzez pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rezygnacji ze zwolnienia. Ustawa nie określa wzoru zawiadomienia, wskazuje jedynie na formę pisemną ...

Odliczenie wstecz - zwolnienie podmiotowe a odliczenie VAT

Odliczenie wstecz: Podatnik VAT zwolniony nie ma prawa do odliczenia podatku VAT. Taką możliwość ma jedynie podatnik VAT czynny. Może jednak nastąpić taka sytuacja, że podatnik zwolniony utraci prawo do tego zwolnienia (wskutek przekroczenia limitu wysokości sprzedaży) i swoją sprzedaż będzie musiał opodatkowywać VAT (wystąpi u niego podatek należny). Przepisy pozwalają takim podatnikom, przy spełnieniu określonych warunków, odliczyć od kwoty podatku należnego, jaką będą musieli opłacać po rejestracji dla celów VAT, kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed utratą zwolnienia...

Transakcja trójstronna - Transakcja łańcuchowa

W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru jest przyporządkowana tylko jednej dostawie.

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium RP

Sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju nazywa się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz (np. zamówionym przez niego środkiem wysyłki czy też Pocztą) z terytorium kraju ...

Wydatki poniesione za granicą

Wyjazd za granicę to prawie każdorazowo jakieś wydatki, które mogą w konsekwencji spowodować konieczność rozliczenia VAT w Polsce. Dotyczy to zarówno nabycia towarów, jak i świadczenia usług ...

Usługi telekomunikacyjne - Miejsce świadczenia usług

Ze względu na szczególny charakter świadczenia usług telekomunikacyjnych i nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz możliwości wykonywania ich na odległość, a jednocześnie chęć wyrównania zasad opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez podatników mających siedzibę na terytorium Wspólnoty i poza nią, wprowadzono szczególne zasady ustalenia miejsca świadczenia usług tego typu.