Pobierz e-pity 2019

Podatek VAT

ABC podatku VATJednolity Plik KontrolnyKlasyfikacje

Usługi dotyczące ruchomości - Miejsce świadczenia usług

Ruchomości: Odrębnie od zasad ogólnych ustala się miejsce świadczenia usług na ruchomościach. W przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym - miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane.

Samochód a VAT 2011 - 2012

W okresie 2011-2012 nie ma możliwości nabycia samochodu na preferencyjnych zasadach obowiązujących od roku 2004, a potwierdzonych wyrokiem w sprawie Magoora ...

Kasa od pierwszej sprzedaży - Kasy fiskalne

Istnieje katalog czynności, których wykonywanie nie korzysta ze zwolnień z ewidencjonowania. Rozpoczęcie działalności w tym zakresie zobowiązuje do nabycia kasy od pierwszej czynności ...

Fiskalizacja kasy - Kasy fiskalne

Pojęciem fiskalizacji określa się przygotowanie i przystąpienie do ewidencjonowania na kasie fiskalnej w trybie fiskalnym oraz zaprzestanie ewidencjonowania w innych trybach ...

Fiskalizacja kasy - Kasy fiskalne

Korekta paragonu - kasy fiskalne

Prawo nie zna terminu korekty paragonu fiskalnego, kwestii tej nie regulują przepisy, więc stosowanie rozwiązań korygowania wypracowane zostało przez praktykę. Teoretycznie nie jest ono obowiązkowe, ale może być przydatne ...

Dublowanie numerów faktur VAT

Faktury o tym samym numerze: Nie do rzadkości należy przypadek, że podatnik wystawi dwa razy tę samą fakturę, tzn. fakturę z tym samym numerem. Co zatem uczynić, aby w takiej sytuacji nie mieć kłopotów w razie kontroli?

Zmiana stawek VAT a usługi na przełomie roku

Nowy rok 2011 wita zmianami w zakresie zwolnień oraz naliczaniem podatku VAT według innej niż dotychczas, wyższej stawki podatku. Problem w tym, że zmiana wysokości stawki VAT wpływa na cenę towarów i usług (na kwotę brutto). Powstaje pytanie, jak postąpić i jakimi stawkami opodatkować usługi realizowane na przełomie roku oraz co w przypadku usług realizowanych w okresach rozliczeniowych.

Okazjonalne przewozy autobusami - Stawki i zasady VAT

Od 1 stycznia 2011 r. w przypadku świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium Polski, kierujący pojazdem, w trakcie wykonywania tych przewozów zobowiązany jest do posiadania potwierdzenia lub wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego kopii potwierdzenia zarejestrowania tego podatnika jako podatnika VAT czynnego ...