CIT

Podatek u źródła w Polsce przesunięty z lipca 2019 r. na kolejny rok

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności na rzecz nierezydentów, do wysokości przekraczającej w roku podatkowym łącznie kwoty 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać ryczałtowy podatek dochodowy bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zasada ta została przedłużona…

Podatek u źródła w Polsce przesunięty z lipca 2019 r. na kolejny rok

Podwójne ograniczenie dla gwarancji i poręczeń

Rok 2018 był rokiem dużych zmian w podatkach dochodowych. Zmiany dotknęły m.in. tzw. cienkiej kapitalizacji, czyli możliwości zaliczenia kosztów finansowania dłużnego do kosztów podatkowych. Wprowadzony został także przepis określający limit kosztów podatkowych dla niektórych usług niematerialnych, wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości oraz przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek...

Podwójne ograniczenie dla gwarancji i poręczeń

Pamiętaj o CIT-14 do końca lipca

31 lipca 2019 r. upływa termin na złożenie deklaracji CIT-14 o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji ...

Pamiętaj o CIT-14 do końca lipca

Po kontrolach w VAT nadszedł czas na CIT?

W ostatnim czasie wiele mówi się o luce w CIT, która według mediów w latach 2015-2017 mogła wynieść nawet 90 mld zł. Odzyskanie takich pieniędzy z pewnością pomogłoby sfinansować obietnice wyborcze. Co to oznacza dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych?

Po kontrolach w VAT nadszedł czas na CIT?

Nowy formularz podatkowy CIT-14

29 czerwca 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie MF określające po raz pierwszy wzór formularza CIT-14, czyli deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji ...

Nowy formularz podatkowy CIT-14

Kary za brak sprawozdania finansowego w KRS

Na przedsiębiorcach z KRS, w tym w szczególności na spółkach handlowych, prowadzących księgi rachunkowe ciąży obowiązek przekazania do KRS w ustawowych terminach sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi dokumentami. Sąd rejestrowy prowadzi kontrolę terminowości ich składania, a w razie potrzeby wdraża postępowanie przymuszające ...

Kary za brak sprawozdania finansowego w KRS