CIT

Jak korzystać z Systemu Informacji Celno-Skarbowej EUREKA?

System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA to zbiór informacji podatkowych i celnych, który zawiera m. in. interpretacje indywidualne i ogólne, wiążące informacje akcyzowe i stawkowe, informacje o wydaniu opinii zabezpieczających lub odmowie ich wydania, odpowiedzi na interpelacje oraz wybrane orzeczenia sądów ...

Jak korzystać z Systemu Informacji Celno-Skarbowej EUREKA?

Przesunięcie terminów na realizację obowiązków sprawozdawczych

W 2022 r. po raz kolejny wydłużone zostały ostateczne terminy na realizację obowiązków sprawozdawczych. M.in. spółki handlowe, z wyjątkiem dotyczącym tych nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, mają 3 miesiące więcej m.in. na zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego czy ...

Przesunięcie terminów na realizację obowiązków sprawozdawczych