CIT

Próby podpisu sprawozdania po terminie

Podpisanie sprawozdania to podstawowy obowiązek, jaki ciążył w tym roku na jednostkach sporządzających sprawozdania finansowe. O ile w latach poprzednich trudnym było ustalenie daty sygnowania, to obecnie podpis elektroniczny potwierdza również datę, a to rodzi pytanie o skutki podpisu po terminie ...

Próby podpisu sprawozdania po terminie

Limit CIT w odniesieniu do usług IT

W grupach kapitałowych coraz powszechniejszą praktyką jest wewnątrzgrupowe świadczenie usług IT. Standaryzacja procesów oraz specyficzna wiedza z obszaru informatyki i zarządzania projektami IT sprawiają, że grupy kapitałowe decydują się na powierzenie funkcji IT jednemu podmiotowi i obsługę przez ten podmiot pozostałych. Regulacje wprowadzone do ustawy CIT z dniem 1 stycznia 2018 r. nie sprzyjają jednak takiemu uregulowaniu współpracy ...

Limit CIT w odniesieniu do usług IT

Korekta ceny transferowej w 2019 r.

W toku prowadzonej działalności występują sytuacje, w których poziom ceny transferowej w trakcie roku nie ulega znaczącym modyfikacjom, w efekcie powodując odchylenia pomiędzy zrealizowanym poziomem rentowności podmiotu powiązanego a rynkowym. W konsekwencji powyższego na koniec roku przeprowadzane są korekty, aby transakcje odzwierciedlały warunki rynkowe ...

Korekta ceny transferowej w 2019 r.