CIT

Twardy Brexit – skutki podatkowe

Wielka Brytania nie zawarła umowy kształtującej relacje ze Wspólnotą, w związku z czym 30 marca 2019 r. nastąpi tzw. twardy brexit. Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej, a w zamian uzyska status państwa trzeciego. Nowa rzeczywistość będzie miała skutki także na gruncie prawa podatkowego ...

Twardy Brexit – skutki podatkowe

UE aktualizuje listę rajów podatkowych

W ciągu ostatniego roku Komisja oceniła 92 państw w oparciu o trzy kryteria: przejrzystości podatkowej, dobrych rządów i rzeczywistej działalności gospodarczej, a także jednego wskaźnika – istnienia zerowej stawki podatku od osób prawnych. Ministrowie wpisali dziś na czarną listę 15 państw. Spośród nich pięć nie podjęło żadnych zobowiązań od czasu przyjęcia pierwszej czarnej listy w 2017 roku ...

UE aktualizuje listę rajów podatkowych

Odpowiedzialność odszkodowawcza organu podatkowego

Niejednokrotnie ze strony organów administracji podatkowej dochodzi do różnych naruszeń i uchybień. Wielu podatników rezygnuje jednak z dochodzenia należnych im roszczeń i naprawienia wyrządzonej szkody, ponieważ nie mają świadomości, iż takie prawo im przysługuje. Tymczasem przepisy Ordynacji podatkowej ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza organu podatkowego