CIT

Nowy formularz podatkowy CIT-14

29 czerwca 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie MF określające po raz pierwszy wzór formularza CIT-14, czyli deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji ...

Nowy formularz podatkowy CIT-14

Kary za brak sprawozdania finansowego w KRS

Na przedsiębiorcach z KRS, w tym w szczególności na spółkach handlowych, prowadzących księgi rachunkowe ciąży obowiązek przekazania do KRS w ustawowych terminach sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi dokumentami. Sąd rejestrowy prowadzi kontrolę terminowości ich składania, a w razie potrzeby wdraża postępowanie przymuszające ...

Kary za brak sprawozdania finansowego w KRS

Nowe formularze CIT-NZ i CIT/NZI exit tax

11 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie określające nowe wzory formularzy CIT-NZ oraz CIT-NZI, czyli deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków oraz informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim UE ...

Nowe formularze CIT-NZ i CIT/NZI exit tax

Ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych w Sejmie

Już jutro Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz przedstawi w Sejmie rządowy projekt ustawy o ograniczeniu zatorów płatniczych. Zmiany w prawie to skrócenie terminów zapłaty; uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory oraz ulga na złe długi w PIT i CIT …

Ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych w Sejmie

Ulga na złe długi w PIT i CIT

Jak MPiT chce ograniczać zatory płatnicze? Poprzez skrócenie terminów zapłaty; uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory i poprzez wprowadzenie ulgi na złe długi w PIT i CIT (na wzór tej w VAT) ...

Ulga na złe długi w PIT i CIT

Karta Praw Podatnika od 2020 roku

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. W projekcie ustawy zawarto także Kartę Praw Podatnika, która stanowi przyjazny i dostępny przewodnik po prawie podatkowym dla każdego ...

Karta Praw Podatnika od 2020 roku

Opodatkowanie transakcji wirtualnych

Transakcje wirtualne to nie tylko popularny ostatnio obrót kryptowalutami. Handel w sieci sięga znacznie dalej. Na przykład amatorzy gier komputerowych są w stanie zapłacić bardzo dużo za wirtualną broń, wyspę lub strój dla swojego fikcyjnego bohatera. Niektórzy nawet z takich wirtualnych transakcji uczynili sobie stałe źródło dochodu. Rosnące zyski ...

Opodatkowanie transakcji wirtualnych